§ 153 Lentoliikenteen kehittämistä koskevan palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2017

Lataa  Kuuntele 

TRE:6488/14.02.02/2017

Päätöspäivämäärä

22.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh 0400 235 442 ja elinkeinojohtaja Timo Antikainen, puh 050 321 1279, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunkiseudun kunnat käsittelivät alueen lentoliikenteen kehittämistä AiRRport-vision pohjalta keväällä 2014 sekä tarkennetun AiRRport-konseptin pohjalta keväällä 2015. Liikenne- ja viestintäministeriö sisällytti hankkeen kansalliseen lentoliikennestrategiaan. Tämän jälkeen kunnat päättivät käynnistää kolmivuotisen projektin lentoliikenteen kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi vuosille 2016-2018. Projektin toteuttajaksi valittiin Tredea Oy. Lentoliikenteen tavoitteita tukevaksi toimenpiteeksi tunnistettiin tarve varautua myös rahastotyyppisen instrumentin perustamiseen. Tämän ns. lentoliikennerahan tarkoituksena on toimia selkänojana neuvoteltaessa uusista kansainvälisistä lentoyhteyksistä. Rahoitusta käsiteltiin kuntajohtajakokouksessa 20.11.2015 § 141. Kuntien yhteisenä tavoitteena päädyttiin n. 3,5 miljoonan euron rahoituskokonaisuuteen vuosille 2016-2019. Tampereen osuus tästä on 2 000 000 euroa, 500.000 euroa per vuosi. Muiden seudun kuntien osuudet määräytyvät tästä asukaslukujen suhteessa.

Tampereen elinkeinorahaston toimikunta esitti edelleen pormestarin päätettäväksi toimikunnan kokouksessa 29.9.2015, että elinkeinorahastosta myönnetään 2 miljoonaa euroa lentoliikenteen kehittämiseen. Vuodelle 2016 pormestarin päätöksellä 22.9.2016 § 3 myönnettiin edellä mainitusta summasta palveluhankintaan 500 000 euroa.

Pormestarin päätöksellä myönnetään elinkeinorahastosta palveluhankintaan Tredea Oy:lle 500 000 euroa vuodelle 2017. Tähän summaan on varauduttu Tampereen kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa. Hankinnan edellytyksenä on, että rahoituksen saajat ja kaupunki tekevät palvelusopimuksen myönnetyn summan käytöstä.

Tampereen kaupunki omistaa Tredea Oy:n yhdessä Tampereen seutukuntien kanssa. Tampereen kaupunki ostaa tytäryhtiöltä palveluita. Esitetty järjestely palvelusopimuksen toteuttamisesta ei tällä perusteella kuulu julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan, vaan on mahdollista toteuttaa sidosyksikköhankintana julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 15 §:n mukaisesti.

Päätös

Elinkeinorahaston ehdotukseen perustuen lentoliikenteen kehittämiseen myönnetään 500 000 euroa vuodelle 2017 ja hyväksytään liitteenä oleva lentoliikenteen kehittämistä koskeva palvelusopimus Tampereen kaupungin ja Tredea Oy:n välillä.

Lausunnot

Lakimies Katja Korhonen:
Tampereen kaupunki on linjannut Tredea Oy:n Tampereen kaupungin sidosyksiköksi. Esitetty järjestely palvelusopimuksen toteuttamisesta ei tällä perusteella kuulu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain soveltamisalaan, vaan on mahdollista toteuttaa sidosyksikköhankintana.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere