§ 124 Nanshan Districtin ja Tampereen kaupungin vällinen aiesopimus

Lataa  Kuuntele 

TRE:5680/04.04.00/2018

Päätöspäivämäärä

12.9.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Maggie Nurminen, puh. 044 423 5283, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteena on luoda edellytyksiä kansainvälistymiseen yrityksille, oppilaitoksille ja kaupunkilaisille. Kansainvälistyminen on avainasemassa kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiselle, poikkileikkaavasti läpi toimialojen. Tampere on määrätietoisesti luonut suhteita ja verkostoja Kiinaan osana kansainvälistä suhdetoimintaansa.

Kiinan suuntaan kaupungin tavoitteena on ollut edesauttaa koulutusvientiä, edistää matkailua sekä investointeja. Kiinan markkinoilla kaupungin luomilla virallisilla suhteilla tuotetaan merkittävää lisäarvoa myös yritysten toimintaedellytyksiin, joka on ominaista kiinalaiselle kulttuurille. Kiina-suhteiden rakentaminen edesauttaa kaupungin strategian tavoitteiden toteutumista, sillä kaupungin kumppanuudet ja verkostot luovat mahdollisuuksia yrityksille ja muille toimijoille kansainvälistyä.

Nanshan District on Shenzhenin kaupunginosa Etelä-Kiinassa, Pearl River Delta -alueella. Se kuuluu samaan talousalueeseen kuin Tampereen ystävyyskaupunki Guangzhou. Nanshan on taloudellisesti erittäin dynaaminen alue, kuten koko Pearl River Deltan alue. Nanshanin alueella toimii edistyksellisiä ja innovatiivisia teknologiayrityksiä, mm. mobiiliteknologian alalla. Nanshanin aloitteesta solmittava aiesopimus kattaa laajasti elinkeinopoliittista yhteistyötä (ml. Smart City), kulttuurien vaihtoa ja koulutusyhteistyötä. Aiesopimuksen tarkoituksena on osoittaa yhteinen aikomus toimia yhteistyössä näillä aloilla, ilman juridista tai taloudellista sitoumusta. Yhteistyön tavoitteena on edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä, investointeja, mahdollista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä kansainvälisen osaamisen kehittymistä.

 

Päätös

Tampereen kaupunki hyväksyy yritysten toimintaedellytyksiä, investointeja, mahdollista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä sekä kansainvälisen osaamisen kehittymistä koskevan aiesopimuksen Nanshan Districin kanssa.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere