§ 23 Nuorten talo Ohjaamon ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:525/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

13.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehitysjohtaja Mika Itänen, puh. 040 566 1245, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Nuorten talolle ja Ohjaamo Tampere -hankkeelle asetetut ohjausryhmät yhdistettiin pormestarin päätöksellä 11.8.2017 § 115 ja kokonaisuudelle nimettiin ohjausryhmä.

Ohjausryhmän kokoonpanoa on syytä päivittää uudelleen 1.1.2018 alkaen, sillä Nuorten talo Ohjaamo konsepti on aiempaa kokonaisuutta laajempi ja moniammatillisempi. Valtaosin kokoonpano on sama kuin pormestarin elokuussa vahvistama.

Puheenjohtajana jatkaa apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Ohjausryhmälle tulee nimetä varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajaksi esitetään sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närheä.

Työllisyyspalveluitten organisatoristen muutosten myötä Nuorten talo Ohjaamo on sijoitettu Monialaiset työllisyyspalvelut -palvelukokonaisuuteen, jonka palvelupäällikkönä on aloittanut Mirva Rosholm. Muutoksen johdosta esitetään, että Mirva Rosholm siirtyy palvelupäällikkö Sari Pirttiluodon sijasta ohjausryhmän jäseneksi.

Kela on tärkeä yhteistyökumppani nuorten ohjaustyössä mm. nuorten toimeentulotuen ja kuntoutuksen osa-alueilla. Kelasta ohjausryhmän jäseneksi esitetään nimettäväksi päällikkö Kristiina Harsu.

Valtakunnalliselle Ohjaamotoiminnalle on ohjattu nelivuotista vakinaistamisrahoitusta Työ- ja elinkeinoministeriön kautta. Rahoituksen koordinoinnista vastaa paikallinen TE-toimisto. Rahoitus on kohdennettu Ohjaamojen henkilöresursseihin. Nuorten talo Ohjaamoon palkataan tätä kautta 8 uutta työntekijää (1 koordinaattori, 6 asiantuntijaa ja 1 psykologi). Ohjaamo -toiminnan ohjaamiseksi ja yhteistyön tiivistämiseksi ohjausryhmään esitetään nimitettäväksi Pirkanmaan TE-toimiston johtaja Riku Immonen ja palvelupäällikkö Airi Mast.

Nuorten talo Ohjaamo -hankkeen uutena projektipäällikkönä on vuoden alusta aloittanut Riina Hiipakka-Lahti, joka nimetään ohjausryhmän esittelijäksi Katja Lehtisen tilalle. Samalla koordinaattori Timo Riipinen siirtyy ohjausryhmän sihteeriksi.

Varahenkilöesitykset: Kelan Kristiina Harsun varahenkilöksi Asko Riihioja, TE-toimiston Riku Immosen varahenkilöksi Tarja Paulaniemi, Airi Mastin varahenkilöksi Mauri Vintola, työllisyyspalveluitten Regina Saaren varahenkilöksi Mika Itänen ja Mirva Rosholmin varahenkilöksi Sari Pirttiluoto, nuorisopalveluiden Jukka Etu-Seppälän varahenkilöksi Tiina Vehkalahti. Psykososiaalisen tuen palveluiden osalta Maritta Närhen varahenkilöksi Taru Herranen, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelujen Maria Päiväsen varahenkilöksi palvelupäällikkö Terhi Huttunen .

Ohjelmajohtaja Regina Saaren ja kehitysjohtaja Mika Itäsen esitys Nuorten talo Ohjaamon kokoonpanoksi 1.1.-31.12.2018:

Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen apulaispormestari, toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelulinja. Toimii ohjausryhmän varapuheenjohtajana (varahenkilö: palvelupäällikkö Taru Herranen).

Regina Saari, ohjelmajohtaja, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä ja kaupunkiseudun yritys- ja työvoimakokeilu (varahenkilö kehitysjohtaja Mika Itänen)

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalveluiden johtaja (varahenkilö johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti)

Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu (varahenkilö kehittämispäällikkö Raija Keuro)

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja

Kristiina Järvelä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja (varahenkilö kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari)

Kristiina Harsu, keskuksen päällikkö, Kela (varahenkilö erikoissuunnittelija Asko Riihioja)

Mirva Rosholm, palvelupäällikkö, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä/ Monialaiset työllisyyspalvelut -palvelukokonaisuus (varahenkilö palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto)

Susanna Fagerlund-Jalokinos, osastonhoitaja, Lasten ja nuorten terveyspalvelut, opiskeluterveydenhuolto (varahenkilö apulaisylilääkäri Paula Lehtipuu)

Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja (varahenkilö palvelujohtaja Tarja Paulaniemi)

Airi Mast, Pirkanmaan TE-toimiston palvelupäällikkö (varahenkilö koordinaattori Mauri Vintola)

Eeva Martikainen, rahoitusasiantuntija/ ESR, Keski-Suomen Ely-keskus (On mukana kutsuttuna aina kun Ohjaamo-hankkeen asioita käsitellään.)

Riina Hiipakka-Lahti, projektipäällikkö, Nuorten talo Ohjaamo -hanke. Toimii ohjausryhmän esittelijänä.

Timo Riipinen, koordinaattori, Nuorten talo Ohjaamo. Toimii ohjausryhmän sihteerinä.

Yht. 14 varsinaista jäsentä sekä esittelijä ja sihteeri.

Todetaan, että tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoina kuultavaksi. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt kokouksesta, kutsutaan varahenkilö. Ohjausryhmä nimeää Nuorten talon toimintaan liittyvät muut työryhmät.

Päätös

Hyväksytään Nuorten talo Ohjaamon ohjausryhmän kokoonpanoon esitetyt muutokset.

 Kokoonpano on 1.1.2018 - 31.12.2018:

Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, ohjausryhmän puheenjohtaja

Maritta Närhi, sosiaalipalvelupäällikkö, Psykososiaalisen tuen palvelulinja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja (varahenkilö: palvelupäällikkö Taru Herranen).

Regina Saari, ohjelmajohtaja, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä ja kaupunkiseudun yritys- ja työvoimakokeilu (varahenkilö kehitysjohtaja Mika Itänen)

Maria Päivänen, sosiaalipalvelupäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut (varahenkilö palvelupäällikkö Terhi Huttunen)

Jukka Etu-Seppälä, nuorisopalveluiden johtaja (varahenkilö johtava koordinaattori Tiina-Liisa Vehkalahti)

Helena Koskinen, ammatillisen koulutuksen johtaja, Tredu (varahenkilö kehittämispäällikkö Raija Keuro)

Jorma Suonio, lukiokoulutuksen johtaja

Kristiina Järvelä, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja (varahenkilö kasvatus- ja opetuspäällikkö Tuija Viitasaari)

Kristiina Harsu, keskuksen päällikkö, Kela (varahenkilö erikoissuunnittelija Asko Riihioja)

Mirva Rosholm, palvelupäällikkö, Työllisyyspalvelujen palveluryhmä/ Monialaiset työllisyyspalvelut -palvelukokonaisuus (varahenkilö palvelupäällikkö Sari Pirttiluoto)

Riku Immonen, Pirkanmaan TE-toimiston johtaja (varahenkilö palvelujohtaja Tarja Paulaniemi)

Airi Mast, Pirkanmaan TE-toimiston palvelupäällikkö (varahenkilö koordinaattori Mauri Vintola)

Eeva Martikainen, rahoitusasiantuntija/ ESR, Keski-Suomen Ely-keskus (Kutsuttuna aina kun Ohjaamo-hankkeen asioita käsitellään.)

Riina Hiipakka-Lahti, projektipäällikkö, Nuorten talo Ohjaamo -hanke, ohjausryhmän esittelijä

Timo Riipinen, koordinaattori, Nuorten talo Ohjaamo, ohjausryhmän sihteeri.

Yhteensä 13 varsinaista jäsentä sekä esittelijä ja sihteeri.

Ohjausryhmä ohjaa Nuorten talo Ohjaamo -kokonaisuutta sekä toimii Nuorten talo Ohjaamo ESR -hankkeen virallisena ohjausryhmänä.

Todetaan, että tarvittaessa ohjausryhmä voi kutsua myös muita asiantuntijoina kuultavaksi. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt kokouksesta, kutsutaan varahenkilö.

Ohjausryhmä nimeää Nuorten talon toimintaan liittyvät muut työryhmät.

Työryhmän työstä aiheutuvat kustannukset suoritetaan Työlllisyydenhoidon palveluryhmän kustannuspaikalta 154300 Työllisyysprojekti, Nuorten talo Ohjaamo.

Tämä päätös kumoaa ohjausryhmän nimeämistä koskevan pormestarin 11.8.2017 § 115 tekemän päätöksen.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere