§ 177 Ohjausryhmän nimeäminen työnjako- ja rajapintaselvitykseen peruskaupungin ja Infra yhtiön välillä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7974/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

5.12.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, puh. 050 500 2447, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra Liikelaitoksen organisointia on selvitetty vuosien 2016–2018 aikana. Infran korjaamotoimintojen osalta kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että Infran linja-autojen korjaus- ja huoltotoiminta siirretään Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen vastuulle. Siirto toteutui 1.5.2018. Koko liikelaitoksen selvitystyötä on jatkettu kaupunginvaltuuston vuoden 2018 talousarvion hyväksymisen yhteydessä 13.11.2017 asettaman tavoitteen mukaisesti kuluvana vuonna. 28.8.2018 kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että valmistelua jatketaan Infra erillisenä osakeyhtiönä -vaihtoehdon pohjalta. Päätös yhtiöittämisestä eteni konsernijaoston ja kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Kokouksessaan 19.11.18 valtuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouksessaan 28.8.18 konsernijaosto päätti myös, että kaupunkiympäristön palvelualueen ja Infra yhtiön työnjako- ja rajapintaselvitys tehdään tammikuun 2019 loppuun mennessä. Selvitystyöhön palkattiin rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväisen päätöksellä 22.11.2018 (§ 243) konsultiksi Navico Oy. Konsultin työtä on täydennetty mm. sisäisin haastatteluin. Selvitystyötä on ohjannut ilman erillistä päätöstä ohjausryhmä, jossa on ollut jäseniä niin Tampereen Infralta kuin peruskaupungiltakin. Johdon ja asiantuntijoiden lisäksi ohjausryhmässä ovat olleet työntekijöiden edustajat. Rajapintaselvityksen ohjaukseen on perusteltua ottaa myös poliittisen arvioinnin ja ohjauksen näkökulma. Jo toimivaa ohjausryhmää on tarkoituksenmukaista täydentää uusilla jäsenillä.

Rajapintaselvityksen tavoitteena on arvioida vaihtoehtoisia peruskaupungin ja tulevan infrayhtiön rajapinta- ja organisaatiomalleja kaupungin infraomaisuuden rakennuttamisessa, kunnossapidossa sekä muissa toiminnoissa. Arviointinäkökulmina ovat mm. toiminnan taloudellisuus kaupunkikonsernin ja eri osapuolten näkökulmasta, vastuiden ja velvollisuuksien selkeys sekä riskienhallinta, tilaaja- ja tuottajavastuut, asiakas- ja asukasnäkökulma, päätöksentekoa koskevat vastuut ja työnjako sekä seudullinen laajennettavuus.

Ohjausryhmän tehtävänä on antaa tehdyn selvityksen ja sen toimenpide-ehdotusten perusteella suositus tulevaksi rajapinnaksi peruskaupungin ja yhtiön välillä.

Päätös

Nimetään ohjausryhmä, jonka tehtävänä on ohjata peruskaupungin ja tulevan Infra yhtiön työnjako- ja rajapintaselvitystä. Keskeiset selvityksen kohteena olevat toiminnot ovat kaupunkiympäristön palvelualueella.

Ohjausryhmään nimetään puheenjohtajaksi apulaispormestari Aleksi Jäntti, varapuheenjohtajaksi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja jäseniksi 1. kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Salmi, johtaja Mikko Nurminen, rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen, kehittämispäällikkö Matias Ansaharju, rakennuttajahortonomi Petri Kujala, yksikön päällikkö Wille Siuko (Tampereen Infra), yksikön päällikkö Sanna-Leena Puntola (Tampereen Infra) ja kuntatekniikan työntekijä Timo Hannula (Tampereen Infra).

Ohjausryhmän tulee antaa esityksensä peruskaupungin ja Infra yhtiön väliseksi rajapinnaksi ja työnjaoksi tammikuun 2019 loppuun mennessä.

Ohjausryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111396, Yleisten alueiden suunnittelu sis.til. 25267, Pormestarin työryhmät.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere