§ 117 Perehdytystilaisuudet lautakuntien toimintaan

Lataa  Kuuntele 

TRE:1178/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

11.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 5559467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Uudet lautakunnat aloittavat toimintansa kesällä 2017, ja mukana on myös uusia jäseniä ja varajäseniä. Lautakunnille järjestetään kullekin oma perehdytystilaisuutensa lautakunnan toimialaan liittyvistä tehtävistä. Perehdytystilaisuudet järjestetään seuraavanlaisella aikataululla:

Asunto- ja kiinteistölautakunta 16.8. kello 13.30 - 14.30.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta 16.8. kello 14 - 15.30.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.8. kello 14 - 15.30.

Yhdyskuntalautakunta 29.8. kello 12 - 16.

Joukkoliikennelautakunta 30.8. kello 12 - 16.

Elinkeino- ja osaamislautakunta 30.8. kello 12.30 - 14.30.

Jätehuoltolautakunta 13.9. kello 12 - 16.

Luottamushenkilöiden koulutus- ja opintomatkojen sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisen periaatteista annetun konsernimääräyksen mukaan toimielinten työseminaareihin voivat osallistua jäsenet, varajäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja sekä pormestari.

Päätös

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä kaupunginhallituksen edustajat oikeutetaan osallistumaan jäsenyytensä mukaisten lautakuntien perehdytystilaisuuksiin syksyllä 2017.

Luottamushenkilöille aiheutuvat ansionmenetykset voidaan korvata kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus. Yhteistoiminta-alueita edustavien luottamushenkilöiden KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan lautakuntien asianomaisilta kustannuspaikoilta.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere