§ 170 Puurakentamisen edistämisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7834/10.03.00/2018

Päätöspäivämäärä

30.11.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kehityspäällikkö Pauli Välimäki, puh. 040 801 6035, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on ollut vuodesta 2014 alkaen mukana puurakentamisen yhteistyösopimuksessa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on lisätä puurakentamisen ja puutuoteratkaisujen käyttöä Suomessa ja edistää niiden vientiä sekä edistää vähähiilisyyteen tähtäävää energia- ja resurssitehokasta puurakentamista Tampereen kaupungin alueella. Yhteistyö edistää kaupungin strategista tavoitetta kasvaa kestävästi ja toteuttaa myös kaupungin ilmasto- ja elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Sopimusta on nyt toteutettu yli neljä vuotta ja se on osoittautunut hyväksi tavaksi koordinoida puurakentamiseen liittyviä kehityshankkeita eri osapuolten kesken. Puurakentamisen merkitys on tänä aikana kasvanut ja niin valtiovalta kuin yritykset ja tutkimustahot panostavat puurakentamisen kehittämiseen entistä enemmän mm. ilmastotavoitteiden kiristymisen takia. Samalla on käynyt ilmeiseksi, että erityisesti puukerrostalorakentamisen kilpailukykyä ja liiketoimintamalleja tulee edelleen kehittää.

Yhteistyösopimuksen osapuolissa on tapahtunut organisatorisia muutoksia ja myös ohjelman teemat ovat osin muuttuneet. Sen vuoksi on nähty tarpeelliseksi päivittää ohjelma vastaamaan tämän hetken tilannetta ja tulevien vuosien tarpeita. Uutena osapuolena yhteistyösopimukseen on pyydetty mukaan Suomen metsäkeskus. Tampereen kaupungin osalta sopimus on pääosin sisällöltään ennallaan, mutta puurakentamisen tavoitteellisia kohteita on laajennettu Vuoreksen Isokuusesta muuallekin kaupunkiin, esimerkiksi Ojalaan, Hiedanrantaan, Ruotulaan ja täydennysrakennusalueille, missä puurakentaminen soveltuu hyvin mm. lisäkerrosrakentamiseen.

Sopimuksen hyväksyi vuonna 2014 kaupunginhallitus. Koska nyt sopimusta vain päivitetään ja se on luonteeltaan kaupungin strategisia tavoitteita toteuttava sopimus, sen hyväksyminen ja allekirjoitus kuuluu hallintosäännön mukaan pormestarille.

 

Päätös

Puurakentamisen edistämisen yhteistyösopimus hyväksytään.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere