§ 206 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8391/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

27.11.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmän tarkoituksena on selvittää ja tutkia, mitä kaupunki ja yritykset voisivat yhdessä tehdä raititotien rakentamisen lähellä oleville yrityksille ja työllisyydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Työryhmä valmistelee ja tekee mahdolliset esitykset maaliskuun loppuun 2018 menneessä. Loppuraportti luovutetaan pormestarille.

Päätös

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä varten perustetaan työryhmä, jonka puheenjohtajaksi nimetään apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ja jäseniksi valtuutetut Matti Höyssä, Pekka Salmi, Lassi Kaleva, Jaakko Mustakallio  ja Jouni Siren, johtaja Mikko Nurminen ja projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen.

Työryhmään kutsutaan Tampereen Kauppakamarista toimitusjohtaja Antti Eskelinen varalla johtaja Peer Haataja ja Pirkanmaan yrittäjistä toimitusjohtaja Pasi Mäkinen varalla Tampereen yrittäjien puheenjohtaja Raine Tuomela.

Työryhmään kutsutaan asiantuntijoiksi kaupunkiympäristön palvelualueelta ja Raitiotien kehitysohjelmasta henkilöt seuraavasti: suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja projektisuunittelija Henna Puisto varalla erikoissunnittelija Ulla Tiilikainen.

Työryhmän loppuraportti luovutetaan maaliskuun loppuun 2018 mennessä.

Työryhmän sihteerinä toimii työnsuunnittelija Tommi Uitti.

Työryhmän kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111 821, Raitiotien kehitysohjelma, sis.til. 25267, Työryhmät, pormestarin asettama.

 

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere