§ 15 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy työryhmän kokoonpanon muuttaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8391/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

1.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestari nimesi päätöksellään 27.11.2017 § 206 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää ja tutkia, mitä kaupuki ja yritykset voisivat yhdessä tehdä raitiotien rakentamisen lähellä oleville yrityksille ja työllisyydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Työryhmä valmistelee ja tekee mahdolliset esitykset maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Työryhmän jäsenet valtuutettu Jaakko Mustakallio ja varavaltuutettu Jouni Siren ovat ilmoittaneet esteen osallistua työryhmän kokouksiin ja heidän tilalleen kokouksin on tarkoitus nimetä uudet jäsenet. 

Esitän, että työryhmän kokoonpanoa muutetaan siten, että varavaltuutetut Erik Lyden ja Ilkka Porttikivi nimetään työryhmän jäseniksi.

Päätös

Raititotien rakentamisen haittojen ehkäisy työryhmään nimetään jäseniksi varavaltuutetut Erik Lyden ja Ilkka Porttikivi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere