§ 51 Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy työryhmän raportti

Lataa  Kuuntele 

TRE:8391/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

5.4.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, puh. 040 639 7701, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pormestari asetti 27.11.2017 raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisyä varten työryhmän, jonka tarkoituksena oli selvittää ja tutkia, mitä kaupunki ja yritykset voisivat yhdessä tehdä raitiotien rakentamisen lähellä oleville yrityksille ja työllisyydelle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Työryhmän tuli valmistella ja tehdä mahdolliset esitykset maaliskuun loppuun 2018 mennessä.

Työryhmä luovutti "Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy – 31 suositusta haittojen vähentämiseksi"  loppuraportin pormestarille 3.4.2018. Loppuraportti on päätöksen liitteenä.

Päätös

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy työryhmän 3.4.2018 luovuttama loppuraportti merkitään tiedoksi.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere