§ 152 Taiteen perusopetuksen ohjausryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:6720/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

18.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, p. 040 8016081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestari Lauri Lyly, p. 050 68293, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johtaja Lauri Savisaari:

Taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Laissa (4 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjä voi hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä. Koulutuksen järjestäjä vastaa kuitenkin siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään taiteen perusopetuksesta annetuin lain mukaisesti ja että opetuksessa noudatetaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista opetussuunnitelmaa. Edelleen laissa (7 §) todetaan, että koulutuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan (20 §) taiteen perusopetuksesta vastaa Tampereella Sivistys- ja kulttuurilautakunta. Sivistys- ja kulttuurilautakunta hyväksyy taiteen perusopetusta antaviksi yksiköiksi toimijat, joiden opetussuunnitelma täyttää laissa ja asetuksessa taiteen perusopetukselle asetetut tavoitteet. Tampereella laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antaa 7 yksikköä ja yleisen oppimäärän mukaista opetusta 26 yksikköä. Koska Tampereen kaupunki toimii taiteen perusopetuksen järjestäjänä, on kaikilta taiteen perusopetusta antavilta yksiköiltä edellytetty vuosittain toimintakertomusta, jossa kuvataan keskeiset opetussuunnitelmalliset toiminnot lukuvuodelta. Mikäli yksikkö jättää toimittamatta toimintakertomuksensa, yksikölle myönnetty Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen lupa voidaan peruuttaa.

Vuodesta 2005 alkaen kaupungilla on toiminut työryhmä, joka on valmistellut taiteen perusopetukseen liittyviä asioita lautakunnalle. Vuoteen 2011 saakka työryhmä toimi epävirallisesti, sitten pormestarin nimeämänä ohjausryhmänä. Työryhmän päätehtävinä on ollut vuosittaisen arvioinnin toteuttaminen, uusien toimijoiden opetussuunnitelmien sisältöjen tarkistaminen ja edellä mainittujen asioiden valmistelu lautakunnalle. Lisäksi työryhmä on tarjonnut asiantuntija-apua ja järjestänyt sidosryhmätilaisuuksia Tampereella toimiville taiteen perusopetusta antaville yksiköille.

Esitän, että taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään,

 • apulaisrehtori Päivi Varjosalo, Tampereen seudun työväenopisto (puheenjohtaja)

  • varajäsen suunnittelijaopettaja Ulla Tujula, Tampereen seudun työväenopisto

 • rehtori Heli Tiainen, Sara Hildén -akatemia/Tampereen seudun työväenopisto (varapuheenjohtaja)

  • varajäsen kuvataideopettaja Heidi Saramäki, Sara Hildén -akatemia/Tampereen seudun työväenopisto

 • ts. suunnittelija Susanna Lundström, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (sihteeri)

  • varajäsen palvelussuhdesihteeri Kristiina Heinonen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 • johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, kulttuuri- ja taide -yksikkö

  • varajäsen koordinaattori Niina Niiniluoto, kulttuuri- ja taide -yksikkö

 • apulaisrehtori Timo Saarinen, Pirkanmaan musiikkiopisto

  • varajäsen rehtori Jouni Auramo, Pirkanmaan musiikkiopisto

 • apulaisrehtori Eeva-Kaisa Todorov, Tampereen konservatorio

  • varajäsen tuottaja Mia Muona, Tampereen konservatorio

 • opettaja/tanssiopistovastaava Janita Rannisto-Leskinen, Tampereen konservatorio

  • varajäsen opettaja/tanssin varhaiskasvatusvastaava Linda Kuha, Tampereen konservatorio

 • rehtori Kaisa Penny, Sorin Sirkus

  • varajäsen sirkustirehtööri Taina Kopra, Sorin Sirkus

 • rehtori Marja-Leena Seilo, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry

  • varajäsen opettaja Erja Nevalainen, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry

 

Ohjausryhmään kutsuttavat ovat antaneet suostumuksensa. Ohjausryhmän toimikausi päättyy vuoden 2019 lopussa, jolloin nimetään ohjausryhmän uusi kokoonpano.

Päätös

Taiteen perusopetuksen ohjausryhmään nimetään,

 • apulaisrehtori Päivi Varjosalo, Tampereen seudun työväenopisto (puheenjohtaja)

  • varajäsen suunnittelijaopettaja Ulla Tujula, Tampereen seudun työväenopisto

 • rehtori Heli Tiainen, Sara Hildén -akatemia/Tampereen seudun työväenopisto (varapuheenjohtaja)

  • varajäsen kuvataideopettaja Heidi Saramäki, Sara Hildén -akatemia/Tampereen seudun työväenopisto

 • ts. suunnittelija Susanna Lundström, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (sihteeri)

  • varajäsen palvelussuhdesihteeri Kristiina Heinonen, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 • johtava koordinaattori Marianna Lehtinen, kulttuuri- ja taide -yksikkö

  • varajäsen koordinaattori Niina Niiniluoto, kulttuuri- ja taide -yksikkö

 • apulaisrehtori Timo Saarinen, Pirkanmaan musiikkiopisto

  • varajäsen rehtori Jouni Auramo, Pirkanmaan musiikkiopisto

 • apulaisrehtori Eeva-Kaisa Todorov, Tampereen konservatorio

  • varajäsen tuottaja Mia Muona, Tampereen konservatorio

 • opettaja/tanssiopistovastaava Janita Rannisto-Leskinen, Tampereen konservatorio

  • varajäsen opettaja/tanssin varhaiskasvatusvastaava Linda Kuha, Tampereen konservatorio

 • rehtori Kaisa Penny, Sorin Sirkus

  • varajäsen sirkustirehtööri Taina Kopra, Sorin Sirkus

 • rehtori Marja-Leena Seilo, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry

  • varajäsen opettaja Erja Nevalainen, Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä/Taito Pirkanmaa ry

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere