§ 124 Tampereen LAPE-ryhmän kokoonpanon päivittäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:5851/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

16.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Taru Kuosmanen, puh. 040-704 7337, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja sosiaalipalvelupäällikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Lasten ja nuorten palveluiden strategista kehittämistä on toteutettu 2000-luvulla nimetyissä eri ryhmissä (Dno TRE:8816/2002, Dno TRE:3513/2008, Dno TRE:9271/2013, Dno TRE:5956/2014), joista viimeisin on Tampereen LAPE-ryhmän nimeäminen, pormestarin päätös 2.12.2016 (Dno TRE:8347/2016). 

LAPE-ryhmän perustaminen liittyy aiempien ryhmien strategisen kehittämistyön jatkamisen lisäksi sosiaali-ja terveysministeriön Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelmaan, johon myös Tampere osallistuu osana Pirkanmaata. Muutosohjelmaan kuuluu valtion tuki maakunnan tasoisille kehittämishankkeille, maakunnalliseen muutosohjelmaan ja sisällöllinen kehittämisen tuki. Osana muutosohjelmaa on sekä kunnissa että maakunnassa nimetyt monialaiset LAPE-ryhmät, joihin tulee kuulua sote-, sivistys- ja nuorisotoimen, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorisovaltuuston edustaja tai kokemusasiantuntija. Ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä. Kuntien on annettava nimettäville ryhmille vahva valtuus ohjata alueella tehtävää kehittämistyötä. Kunnan LAPE-ryhmä toimii vuoropuhelussa maakunnallisen ryhmän kanssa.

Tampereen LAPE-työryhmän tehtävänä on edellä mainitusti toimia muutosohjelman mukaisesti ja sen lisäksi ryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä strategisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämänä oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmänä. Etsivän työn yhteistyöryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä operatiivisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

Työryhmän kokoonpanoa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että puheenjohtajana toimii kasvatus- ja opetuspäällikkö, muina jäseninä nuorisopalvelujohtaja, lastenkulttuurin johtava koordinaattori, hyvinvointipalvelujen apulaispormestari, lukiokoulutuksen johtaja, ammatillisen koulutuksen erityispalvelupäällikkö, kasvatus- ja opetuspalveluiden palvelujohtaja, lasten ja nuorten terveyspalveluiden ylilääkäri, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalipalvelupäällikkö, päihde- ja mielenterveyspalvelujen ylilääkäri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelupäällikkö ja suunnittelija sekä suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri ja sihteerinä lapsiasiamies.

Järjestöistä (Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto, SPR Nuorten turvatalo) ja Tampereen seurakunnilta pyydetään edustajat ryhmään.
Lisäksi ryhmä kutsuu kokoonpanoon kokemusasiantuntijan ja nuorisovaltuuston edustajan. Ryhmän työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan myös maakunnan muutosagentti sekä Lape-hankkeen projektipäällikkö.

LAPE-ryhmä voi tarvittaessa nimetä teemojen mukaisia alatyöryhmiä.

Päätös

Tampereen LAPE-ryhmän tehtävänä on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida Tampereen osalta lapsi- ja perhepalvelujen muutostyötä. Lisäksi ryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä strategisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona ja oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämänä oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmänä. Etsivän työn yhteistyöryhmä toimii nuorisolain edellyttämänä operatiivisena nuorten ohjaus- ja palveluverkostona.

LAPE-ryhmän jäseniksi nimetään kasvatus- ja opetuspäällikkö, lapsiasiamies, nuorisopalvelujohtaja, lastenkulttuurin johtava koordinaattori, hyvinvointipalvelujen apulaispormestari, lukiokoulutuksen johtaja, ammatillisen koulutuksen erityispalvelupäällikkö, kasvatuksen ja opetuksen palvelujohtaja, lasten ja nuorten terveyspalveluiden ylilääkäri, lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sosiaalipalvelupäällikkö, päihde- ja
mielenterveyspalvelujen ylilääkäri, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelupäällikkö ja suunnittelija sekä suun terveydenhuollon ylihammaslääkäri. Puheenjohtajana toimii kasvatus- ja opetuspäällikkö ja sihteerinä lapsiasiamies.

Järjestöistä (Mannerheimin lastensuojeluliiton Tampereen osasto, SPR Nuorten turvatalo) ja Tampereen seurakunnilta pyydetään edustajat ryhmään. Lisäksi ryhmä kutsuu kokoonpanoon kokemusasiantuntijan ja nuorisovaltuuston edustajan. Ryhmän työskentelyyn osallistuu tarpeen mukaan myös maakunnan muutosagentti sekä Lape-hankkeen projektipäällikkö.

LAPE-ryhmä voi tarvittaessa nimetä teemojen mukaisia alatyöryhmiä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere