§ 24 Tampereen Vesi liikelaitoksen puheenjohtajan osallistuminen koulutukseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:1119/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

13.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kuntaliiton sertifioima Kunnallinen hallitusosaaja (Kho) -opintokokonaisuus on kehitetty vahvistamaan hallitusosaamista kuntien ja maakuntien omistamissa osakeyhtiöissä. Kho-koulutus on tarkoitettu erityisesti kunnallisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenille ja johdolle sekä heille, jotka toimivat yhtiöiden parissa konserniohjauksen tehtävissä.

FCG Oy:n järjestämä koulutus koostuu Tampereella pidettävistä opintojaksoista 8. - 9.3.2018, 5. - 6.4.2018 ja 31.5. - 1.6.2018. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy myös osallistuminen Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumiin, joka järjestetään Kuntatalolla 21.3.2018. Opintokokonaisuuden hinta on 1849 euroa + alv. Hinta sisältää koulutuksen, sähköisen materiaalin, juuri ilmestyneen Kuntayhtiö-teoksen, oikeudet verkko-oppimisympäristöön sekä ohjelmaan merkityt tarjoilut.

Koulutus antaa osallistujalle hyvän käsityksen hallitusjäsenen lainsäädännöllisestä vastuusta ja erityisesti siitä, miten kuntayhtiöitä säätelevä osakeyhtiölainsäädäntö ja toisaalta kunnasta tuleva omistajaohjaus tai yhtiön olemassaolo osana kunnan toimintaa suhtautuvat toisiinsa. Lisäksi koulutus antaa valmiudet yhä ammattimaisempaan hallitustyöskentelyyn ja opintokokonaisuudessa perehdytään myös erityislainsäädäntöön, joka sääntelee kunnan toimintaa ja vaikuttaa näin myös kuntayhtiöiden toimintaan.

Esa Kanerva toimii Tampereen Veden johtokunnan puheenjohtajana ja lisäksi kolmen konserniyhtiön hallituksen jäsenenä. Koulutus edesauttaa näiden tehtävien menestyksekästä hoitamista.

Koulutuskokonaisuuden esite ja ohjelma ovat päätöksen asiakirjoissa.

Koulutukseen osallistumisen kustannukset 1849 euroa (+ alv)  voidaan maksaa Toimielinten yhteiset kustannuspaikalta 113101, sis.tilaus 20012.

Päätös

Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Esa Kanerva oikeutetaan osallistumaan Tampereella järjestettävään Kunnallinen hallitusosaaja (Kho) -opintokokonaisuuteen, jonka opintojaksot ovat 8. - 9.3.2018, 5. - 6.4.2018 ja 31.5. - 1.6.2018 sekä lisäksi koulutukseen sisältyvään Kuntien yritys- ja konsernijohtamisen foorumiin 21.3.2018 Kuntatalolla.

Koulutukseen osallistumisen kustannukset 1849 euroa (+ alv) ja KVTES:in mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan Toimielinten yhteiset kustannuspaikalta 113101, sis.tilaus 20012.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere