§ 135 Tampereen edustajien nimeäminen maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön

Lataa  Kuuntele 

TRE:6128/00.03.01/2017

Päätöspäivämäärä

1.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Pirkanmaan liitto on sähköpostitse pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään edustajan ja varaedustajan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön.

Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten perustettu toimielin. Siitä on säädetty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE-laki 7/2014).

Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää tukea myöntävien viranomaisten edustajista koostuvan sihteeristön. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää sihteeristön kokoonpanosta siten, että tukea myöntävät viranomaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi. Sihteeristön tehtävänä on hoitaa yhteistyöryhmän asioiden valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä virkavastuulla. Sihteeristö käsittelee rahoitettavaksi esitetyt hankkeet, jotka eivät kuulu yhteistyöryhmän käsiteltäviin hankkeisiin työjärjestyksen 6 §:n kohdan 4. mukaisesti. Sihteeristön tehtävänä on sen lisäksi seurata ja yhteen sovittaa maakunnan alueella valmisteltavia kansallisten sekä rakennerahasto-ohjelmien, maaseuturahaston ja meri- ja kalatalousrahaston hankkeita ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle.

Esitän, että Tampereen kaupungin edustajaksi Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön nimetään aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen ja hänen varaedustajakseen kehittämispäällikkö Toni Kirmula.

Päätös

Tampereen kaupungin edustajaksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön nimetään aluekehityspäällikkö Jukka Järvinen ja varaedustajaksi kehittämispäällikkö Toni Kirmula.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere