§ 112 Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta koskevan ohjaus- ja suunnitteluryhmän nimeäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:4923/11.04.00/2018

Päätöspäivämäärä

7.8.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917 ja suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari, puh. 040 594 0721, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuutettu Matti Höyssä teki 17.9.2012 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupunki käynnistää selvityksen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Tampereelle. Pormestarin 30.10.2013 § 321 tekemällä päätöksellä kansallisen kaupunkipuiston tarveselvityksen laatimista varten asetettiin ohjaus- ja suunnitteluryhmät vuosille 2013–2014. Toimikuntien työskentelykautta jatkettiin pormestarin päätöksellä 4.2.2015 § 14 vuoden 2016 loppuun saakka, jolloin myös tarkistettiin toimielinten kokoonpanoja.

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen tarveselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.2.2017 § 121. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Tampere etenee kohti kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta, laatii tarvittavat lisäselvitykset hankkeen kannalta keskeisistä kaupunkirakenteen muutosalueista, määrittelee alueen rajauksen uudelleen sekä käynnistää hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun.

Kansallista kaupunkipuistoa koskevan hakemuksen laatimista varten tulee nimetä suunnitteluryhmä, jonka tehtävänä on valmistella ympäristöministeriölle lähetettävät kansallista kaupunkipuistoa koskevat hakemusasiakirjat aluerajauksineen sekä käynnistää kansallista kaupunkipuistoa koskevan hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu. Lisäksi tulee nimetä ohjausryhmä, joka linjaa valmistelevan suunnitteluryhmän työtä.

Päätös

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta varten nimetään suunnitteluryhmä, jonka puheenjohtaja on yleiskaavapäällikkö Pia Hastio ja projektipäällikkö suunnittelupäällikkö Mirjam Larinkari sekä jäsenet ympäristönsuojelupäällikkö Harri Willberg, projektiarkkitehti Katarina Surakka, kaavoitusarkkitehti Mirkka Katajamäki, kaupunginpuutarhuri Timo Koski, hankekehityspäällikkö Minna Seppänen, metsätalouspäällikkö Anne Tuominen ja rakennustutkija Hannele Kuitunen.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaihetta varten nimetään ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on apulaispormestari Aleksi Jäntti ja varapuheenjohtaja johtaja Mikko Nurminen sekä jäsenet kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, suunnittelujohtaja Taru Hurme, ympäristöjohtaja Kari Kankaala, palvelujohtaja Lauri Savisaari, asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, hankejohtaja Tero Tenhunen ja kulttuuriympäristöyksikön päällikkö Tuija-Liisa Soininen. Lisäksi ohjausryhmän jäseniksi kutsutaan Pirkanmaan liitosta maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta rakennettu ympäristö -yksikön päällikkö Samuli Alppi sekä pysyväksi asiantuntijaksi ympäristöministeriöstä ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander.

Ohjaus- ja suunnitteluryhmien koordinaattorina ja sihteerinä toimii ulkopuolinen asiantuntija MMM Hanna Tajakka. Ohjausryhmän esittelijöinä toimivat suunnitteluryhmän nimeämät henkilöt, suunnitteluryhmän jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus ohjausryhmän kokouksissa.

Tampereen kansallisen kaupunkipuiston hakuvaiheen ohjaus- ja suunnitteluryhmien toimikausi on kuluvan valtuustokauden loppuun (5/2021).

Ohjaus- ja suunnitteluryhmien työskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 111391, Yleisten alueiden suunnittelu sis.til. 25267, Pormestarin työryhmät.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere