§ 148 Tampereen kaupungin edustaja Purkava lisärakentaminen -työryhmän seurantaryhmään

Lataa  Kuuntele 

TRE:6566/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

13.9.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh. 050 5559467, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormesarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on uudistaa asuntokantaa, vastata asuntojen kysyntään, lisätä asumisen valinnanvapautta sekä vastata asuntotarpeen rakenteen muutokseen. Asunto-osakeyhtiölain osalta hallitusohjelman tavoitetta voidaan edistää ns. purkavan lisärakentamisen päätöksentekoa helpottamalla. Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan kasvualueiden kehittämistä siten, että vanhaa rakennuskantaa puretaan ja tilalle rakennetaan uutta. Voimassa olevan lain mukaan purkavaan lisärakentamiseen vaaditaan asunto-osakeyhtiön osakkaiden yksimielinen päätös.

Oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan ehdotuksen asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamiseksi purkavan lisärakentamisen osalta.Työryhmälle asetetaan seurantaryhmä, jonka toimikausi päättyy 30.4.2018 ja joka kokoontuu noin 2 kuukauden välein.

Oikeusministeriö on kirjeellään 8.9.2017 pyytänyt Tampereen kaupunkia nimeämään ehdokkaan asunto-osakeyhtiön purkava lisärakentaminen työryhmän seurantaryhmään. Seurantaryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida työryhmän työtä säännöllisesti siten, että työryhmällä on työssään mahdollisuusharkintansa mukaan ottaa huomioon seurantaryhmässä esitetyt näkemykset.

 

Päätös

Purkava lisärakentaminen -työryhmän seurantaryhmään esitetään Tampereen kaupungin edustajaksi kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmia, varalla asunto- ja kehityspäällikkö Auli Heinävä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere