§ 85 Tampereen kaupungin eroaminen EUniverCities -yhteistyöverkostosta

Lataa  Kuuntele 

TRE:4252/04.04.00/2018

Päätöspäivämäärä

6.6.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Minna Merikoski, puh. 040 841 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on pormestarin 18.1.2012 § 25 päätöksellä (TRE:497/00.01.05/2012) päättänyt liittyä osaksi eurooppalaista EUniverCities-yhteistyöverkostoa. Vastuu jäsenyydestä ja sen kustannuksista kohdistui kaupunkikehitysryhmään, mistä se organisaatiomuutoksen yhteydessä siirtyi v.2017 yritys- ja yhteiskuntasuhteet -palveluryhmälle.

Verkosto on euroopalaisten yliopistokaupunkien ja näissä kaupungeissa toimivien, pääsääntöisesti teknillisten yliopistojen muodostama tandem-verkosto. Tampereen tandemkumppanina verkostossa on toiminut Tampereen teknillinen yliopisto. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kaupungin ja yliopistojen välistä yhteistyötä taloudellisten, teknologisten ja yhteiskunnallisten innovaatioiden edistämiseksi. Muut jäsenet ovat Aalborg, Aveiro, Exeter, Ghent, Lausanne, Linköping, Norrköping, Trondheim, Lublin, Magdeburg, Malaga ja Parma.

Tampere on toiminut verkostossa aktiivisesti kuuden vuoden ajan. Verkoston puitteissa valmisteltiin mm. Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki -ohjelma. Tampere profiloitui verkostossa korkeakouluyhteistyön kenttään kuuluvien vahvuuksiensa, kuten innovaatioalustojen ja kampuskehittämisen kautta. Sinällään tärkeistä teemoista huolimatta verkosto ei ole viime aikoina kyennyt tuottamaan Tampereen kaupungille varsinaista hyötyä kehittämisen tai sisällöllisen benchmarkkauksen näkökulmasta. Verkoston keskustelu on fokusoitunut voimakkaasti kaupunkien ja yliopistojen virallisiin yhteistyörakenteisiin, eikä Tampere, jonka yhteistyörakenteet perustuvat joustavalle työkulttuurille, ole pitänyt tätä painopistettä vahvana intressinään.

Verkoston jäsenydestä aiheutuu kaupungille vuosittain n. 4.000 - 5.000 euron kustannukset. Jäsenmaksu on 1.750 euroa, minkä lisäksi vuoteen sisältyy kaksi Euroopan matkaa, johon osallistuu pääsääntöisesti 1 - 2 kaupungin kustantamaa henkilöä. Konferenssin järjestämisen vastuuvuotena kustannukset ja ajallisen työresurssin tarve nousevat.

Verkostosta eroamisesta on keskusteltu Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ja irrottautumista verkostosta esitetään yhteisymmärryksessä kummankin osapuolen kesken. Irrottautumisesta tulisi allekirjoittaa verkoston sihteeristölle osoitettu eroamiskirje. Verkoston yhteistyösopimuksen mukaan irtisanominen tulee tehdä kuusi kuukautta ennen vuoden päättymistä.

Päätös

Tampereen kaupunki eroaa EUniverCities -verkoston jäsenyydestä. Ero astuu voimaan 1.1.2019.

Verkoston sopimusasiakirjojen mukaisesti Tampereen kaupunki allekirjoittaa eroamisesta yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa verkoston sihteeristölle osoitettavan kirjeen.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere