§ 187 Tampereen kaupungin ja kiinalaisen CUPC:n välisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksyminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:8357/04.04.00/2018

Päätöspäivämäärä

21.12.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Maggie Nurminen, puh. 0444 235 283, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki on saanut kutsun osallistua Pekingissä järjestettävään ”Green Sustainable Development” -konferenssiin tammikuussa 2019. Konferenssin järjestävät China Urbanization Promotion Council (CUPC) ja Pohjoismainen ministerineuvosto yhteistyössä. Konferenssi on osa käynnistyvää Pohjoismaiden ja Kiinan välistä yhteistyötä kestävän kehityksen teemalla. Yhteistyötä tullaan toteuttamaan ”Sino-Nordic Promotion Association for Green Sustainable Development” -verkoston kautta, johon myös Tampereen kaupunki on saanut kutsun osallistua.

Pohjoismaiden ja Kiinan välisen yhteistyön tavoitteena on lisätä tutkimus-, kehitys- ja yritysyhteistyötä alueiden välillä. Tavoitteena on tarjota pohjoismaiselle osaamiselle ja teknologialle mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla. Kiinassa kiihtyvä kaupungistuminen, digitalisaatio ja globalisaatio kasvattavat entisestään kysyntää älykkään kaupunkikehityksen ratkaisuille, koulutukselle ja erilaisille kestävän kehityksen teknologioille. Kiina-suhteiden koordinointi kuuluu hallinnollisesti kansainvälisten asioiden yksikölle. Kiina-suhteiden kulmakivenä toimii ystävyyskaupunkisuhde Guangzhoun kaupungin kanssa, mutta Tampereen vetovoima ja kysyntä Kiinan suuntaan on kasvanut kiihtyvällä tahdilla. Kiina on viime vuosina kasvattanut kansainvälisten kauppasuhteiden ja yhteistyön merkitystä osana ulkopolitiikkaansa, ja Uusi Silkkitie -ohjelma on avannut Kiinan markkinoita maailmalle.

Konferenssiin ja verkostotoimintaan osallistuminen tukee kaupungin strategisia tavoitteita kansainvälistymisen, elinvoiman edistämisen ja älykkään kaupunkikehityksen sektoreilla. Monialainen kansainvälinen yhteistyö lisää kaupungin tunnettuutta suomalaisena osaamisen keskuksena. Lisäksi yhteistyö Kiinassa luo mahdollisuuksia kansainväliseen liiketoimintaan ja yhteistyöhön tamperelaisille yrityksille, korkeakouluille ja muille toimijoille, joille kaupungin tuki Kiinan markkinoilla on erityisen tärkeää.

Tammikuussa allekirjoitettavat yhteisymmärryspöytäkirjat eivät ole juridisesti tai taloudellisesti sitovia asiakirjoja. Pöytäkirjojen tarkoituksena on osoittaa kaupungin ja CUPC:n välinen tahdonilmaus ryhtyä yhteistyöhön strategisen verkoston muodossa kestävän kehityksen teemojen pohjalta.

Yhteisymmärryspöytäkirja on päätöksen liitteenä.

 

Päätös

Tampereen kaupungin ja kiinalaisen CUPC:n välinen yhteisymmärryspöytäkirja hyväksytään.

Apulaispormestari Aleksi Jäntti oikeutetaan allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirja Pekingissä tammikuussa 2019 järjestettävässä tilaisuudessa. 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere