§ 79 Tampereen kaupungin lausunto koskien kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaselvitystä

Lataa  Kuuntele 

TRE:3941/09.05.01/2018

Päätöspäivämäärä

23.5.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Yhteysjohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on vuonna 2007 perustettu siviilikriisinhallinnan ja kansainvälisen pelastustoiminnan osaamiskeskus. Pelastusopiston yksikkönä Kuopiossa toimivan keskuksen tehtävänä on kouluttaa ja rekrytoida asiantuntijoita kansainvälisiin siviilikriisinhallinnan ja pelastustoiminnan tehtäviin, vastata logistisista ja materiaalisista valmiuksista sekä huolehtia osaltaan alaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Sisäministeriössä valmisteilla olevan lakimuutoksen voimaantulonjälkeen Kriisinhallintakeskukselta poistuvat kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvät tehtävät. Kansainvälisen pelastustoiminnan siirron jälkeen Kriisinhallintakeskuksessa työskentelee 18–20 henkilöä.

Sisäministeriö asetti keväällä 2017 selvitysryhmän arvioimaan Kriisinhallintakeskuksen asemaa ja tehtäviä Suomen siviilikriisinhallinnassa. Kriisinhallintakeskuksen asemaa selvitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja sen jälkeen myös muissa sisäministeriön sisäisissä selvityksissä. Selvityksissä on todettu, että Pelastusopiston yhteys ei ole tuottanut synergiaetuja opiston ja Kriisinhallintakeskuksen ydintehtävien erilaisuuden vuoksi. Vuoden 2017 selvityksen arvion mukaan keskuksen nykyinen sijainti hankaloittaa yhteistyötä ministeriöiden ja muiden kumppanien kanssa sekä vähentää osallistumista alankansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Selvitysten pohjalta sisäministeriö on katsonut, että Kriisinhallintakeskuksen asemaa voidaan parhaiten selkeyttää ja vahvistaa irrottamalla se hallinnollisesti Pelastusopistosta ja siirtämällä Kriisinhallintakeskus hallinnollisesti sisäministeriön yhteydessä toimivaksi erillisyksiköksi. Sisäministeriö on valmistelemassa tarvittavia lakiehdotuksia. Tässä yhteydessä on tehdyissä selvityksissä esille tulleiden epäkohtienkorjaamiseksi tarpeen harkita myös keskuksen sijaintipaikan muuttamista ja sen vaikutuksia.

Sijoittamisselvitys tehdään Kuopiosta, Helsingistä, Säkylästä ja Tampereesta. Sijoittamisselvityksen tulee sisältää tiedot paikkakuntakohtaisesti Kriisinhallintakeskuksen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä vaikutuksista.

Päätös

Tampereen kaupunki antaa liitteen mukaisen lausunnon koskien kriisinhallintakeskuksen sijaintipaikkaselvitystä.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere