§ 169 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella 10.11.2017

Lataa  Kuuntele 

TRE:7358/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

13.10.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 4345466 ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäinen tarkastus järjestää ylimmän johdon tapaamiseen. Tapaamisessa käsiteltäviä keskeisiä teemoja ovat mm. korruption erilaiset ilmenemismuodot kunnallishallinnossa, hyväksyttävän vieraanvaraisuuden linjaukset sekä esteellisyyssäännösten soveltaminen.

Tapaaminen järjestetään kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen jäsenille, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajille tai heidän varahenkilöilleen virastotalolla valtuustosalissa perjantaina 10.11.2017.

Päätös

Tampereen kaupungin valtuustosalissa perjantaina 10.11.2017 järjestettävään kaupungin ylimmän johdon tapaamiseen oikeutetaan osallistumaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat tai heidän varahenkilönsä.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Luottamushenkilöiden koulutus- ja opintomatkojen sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisen periaatteista annetun konsernimääräyksen mukaan Tampereella järjestettäviin toimielinten työseminaareihin voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere