§ 60 Tampereen kaupungin ylimmän johdon tapaaminen Tampereella 17.5.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:2819/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

12.4.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466, etunimi.sukunimi@tampere.fi ja tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Sisäinen tarkastus järjestää ylimmän johdon tapaamisen. Tapaamisessa käsiteltäviä keskeisiä teemoja ovat muun muassa hyvän hallinnon perusteet ja menettelytapavaatimukset, kunnan viranomaisten toiminnan julkisuus, ajankohtaista asiaa tietosuojasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen.

Tapaaminen järjestetään kaupunginvaltuuston puheenjohtajille, kaupunginhallituksen jäsenille, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajille tai heidän varahenkilöilleen virastotalolla, valtuustosalissa torstaina 17.5.2018.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Päätös

Tampereen kaupungin valtuustosalissa torstaina 17.5.2018 järjestettävään kaupungin ylimmän johdon tapaamiseen oikeutetaan osallistumaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallituksen jäsenet, lautakuntien ja johtokuntien puheenjohtajat tai heidän varahenkilönsä.

Tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Luottamushenkilöiden koulutus- ja opintomatkojen sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisen periaatteista annetun konsernimääräyksen mukaan Tampereella järjestettäviin toimielinten työseminaareihin voivat osallistua sekä varsinaiset että varajäsenet.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere