§ 108 Tampereen kaupunginhallituksen matka Ouluun 27. - 28.08.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:4795/01.02.02/2018

Päätöspäivämäärä

6.8.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginhallitus, Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto ja kaupungin ylin johto tekee matkan Ouluun 27. - 28.8.2018. Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoukset pidetään matkan yhteydessä.

Matkasta aiheutuvat kustannukset, palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus. 

Päätös

Kaupunginhallituksen ja konsernihallituksen varsinaiset jäsenet, jäsenen estyneenä ollessa varajäsen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto oikeutetaan osallistumaan kaupunginhallituksen matkalle Ouluun 27. - 28.08.2018.

Luottamushenkilöiden KVTES:in mukaiset matkakustannusten korvaukset, kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut maksetaan kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus.

Lausunnot

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio:

Pormestari päättää luottamushenkilöiden osallistumisesta matkoille ja koulutustilaisuuksiin lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa. Pormestari päättää matkoille ja tilaisuuksiin osallistumisesta perusteltujen esitysten pohjalta tapauskohtaisesti. Järjestettävillä opinto- ja koulutusmatkoilla on oltava kiinteä yhteys asianomaisen toimielimen toimialueeseen. Pormestarille on esitettävä matkan ohjelma, osanottajaluettelo ja kustannusarvio.

Muiden kuin valtuuston työseminaareihin sekä koulutus- ja opintomatkoille voivat osallistua toimielimen varsinaiset jäsenet, varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

Koulutustilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä luottamushenkilöiden palkkiot ja ansionmenetyskorvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus.

Myös Luottamushenkilöiden mukana matkustavien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistumismaksut voidaan maksaa kustannuspaikalta 113120, Kaupunginhallitus.

Allekirjoitus

Pormestari Lauri Lyly

Organisaatiotieto

Tampere