§ 66 Tampereen kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 04.06.2018

Lataa  Kuuntele 

TRE:3079/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

26.4.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466 etunimi.sukunimi@tampere.fi ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari järjestetään 4.6.2018 Tampere-talossa. Seminaarissa käydään läpi vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtia, Tampereen kaupungin väestöskenaarioita sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutilannetta.

Valtuuston talous- ja strategiaseminaariin oikeutetaan osallistumaan varsinaiset valtuutetut, joka valtuustoryhmästä jokaista alkavaa viittä valtuutettua kohden yksi varavaltuutettu (varsinaisten valtuutettujen tilalle ei kutsuta muita varavaltuutettuja), nykyisten lautakuntien tamperelaiset jäsenet, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja ja liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat. Tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta seminaariin päättää tarkastuslautakunta. Lisäksi seminaariin kutsutaan pääluottamusmiehistä pääsopijajärjestöjen edustajat, liikelaitosten toimitusjohtajat, palveluryhmien johtajat, konsernihallinnon johtoryhmä, tarkastusjohtaja sekä muita talousarvion valmistelun kannalta keskeisiä virkamiehiä.

 

Päätös

Varsinaiset valtuutetut, joka valtuustoryhmästä jokaista alkavaa viittä valtuutettua kohden yksi varavaltuutettu, nykyisten lautakuntien tamperelaiset jäsenet, kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja sekä liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajat oikeutetaan osallistumaan Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaariin 4.6.2018.

Seminaarin järjestämisestä aiheutuvat kustannukset sekä hallintosäännön liitteen 1 mukaiset luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113101, Toimielimet yhteiset, sisäinen tilaus 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere