§ 95 Tampereen seudun ammattiopiston Tredun strategisen tason ohjelman ohjausryhmän täydentäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:3869/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

18.6.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle laaditaan strategisen tason ohjelma suuntaamaan tulevien vuosien toimintaa. Ohjelman laatiminen jakaantuu kahteen vaiheeseen, josta ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan toimintaympäristö- ja ennakointitietoja, laaditaan tulevaisuusskenaarioita ja tehdään nykytila-analyysiä. Toisessa vaiheessa määritetään visio, arvot ja strategiset painopisteet. Opiskelijat, henkilöstö ja muut sidosryhmät osallistetaan prosessiin sähköisten foorumien ja järjestettävien työpajojen kautta. Strategisen tason ohjelma on määrä olla valmiina marraskuussa 2018.

Ohjelman laadintaa varten on perustettu ohjausryhmä 25.5.2018. Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa ja ohjata prosessin etenemistä, määritellä strategisen ohjelman keskeiset linjaukset, painopisteet ja tuloksellisuusindikaattorit sekä esittää ohjelma elinvoima- ja osaamislautakunnalle hyväksyttäväksi.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 25.5.2018. Opiskelijoiden osallistamista strategiaprosessiin pidettiin tärkeänä asiana, minkä perusteella ohjausryhmä päätyi esittämään, että ohjausryhmää täydennetään opiskelijan edustajalla.

 

Päätös

Tampereen seudun ammattiopiston stratetegisen ohjelman laadinnan ohjausryhmään nimetään opiskelijoiden edustajaksi Joni Mutila.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere