§ 81 Tampereen seudun ammattiopiston strategisen tason ohjelman laatiminen ja ohjausryhmä

Lataa  Kuuntele 

TRE:3869/00.01.05/2018

Päätöspäivämäärä

25.5.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Johtaja Teppo Rantanen:

Tampereen seudun ammattiopisto Tredulle laaditaan strategisen tason ohjelma suuntaamaan tulevien vuosien toimintaa. Ohjelman laatiminen jakaantuu kahteen vaiheeseen, josta ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan toimintaympäristö- ja ennakointitietoja, laaditaan tulevaisuusskenaarioita ja tehdään nykytila-analyysiä. Toisessa vaiheessa määritetään visio, arvot ja strategiset painopisteet. Opiskelijat, henkilöstö ja muut sidosryhmät osallistetaan prosessiin sähköisten foorumien ja järjestettävien työpajojen kautta. Strategisen tason ohjelma on määrä olla valmiina marraskuussa 2018.

Ohjelman laadintaa varten on tarpeen perustaa ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on johtaa ja ohjata prosessin etenemistä, määritellä strategisen ohjelman keskeiset linjaukset, painopisteet ja tuloksellisuusindikaattorit sekä esittää ohjelma elinvoima- ja osaamislautakunnalle hyväksyttäväksi.

Päätös

Tampereen seudun ammattiopiston strategisen tason ohjelman laadintaa varten perustetaan ohjausryhmä ajalle 25.5.2018 - 30.11.2018.

Ohjausryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt:

Anna-Kaisa Heinämäki, apulaispormestari, puheenjohtaja
Katja Karintaus, elivoima- ja osaamislautakunnan varapuheenjohtaja
Teppo Rantanen, johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue, varapuheenjohtaja
Outi Kallioinen, johtaja, ammatillinen koulutus
Päivi Rajala, suunnittelupäällikkö
Jari Rauhala, toimialajohtaja
Tuula Hoivala, koulutusalajohtaja
Tiina Kauma, kehittämispäällikkö
Anne Nousiainen, hankepäällikkö, esittelijä ja sihteeri

Ohjausryhmän työskentelystä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 134689.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere