§ 25 Teiskon lentokenttä

Lataa  Kuuntele 

TRE:772/12.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

13.2.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt 15.2.2018 mennessä Tampereen kaupungilta vastausta siitä, mikä on harrastusilmailun ajankohtainen tilanne Teiskon lentokentällä.

 

 

Päätös

Tampereen kaupungin vastaus tietopyyntöön:

Tampereen kaupunki noudattaa valtion ja kaupungin välillä solmittua sopimusta 7.4.1977. Sopimuksen mukaisesti kaupunki on järjestänyt lentopaikan harrasteilmailulle Teiskosta. Teiskon ilmailu- ja moottoriurheilukeskuksen toiminnasta järjestettiin avoin tarjouskilpailu vuonna 2013. Kilpailussa edellytettiin, että tarjoajat järjestävät harrastusolosuhteet moottoriurheilulle ja ilmailulle. Tarjouskilpailun tuloksena palveluntuottajaksi valittiin Tampereen Vauhtipuisto ry, jonka kanssa tehtiin varsinainen palvelusopimus ajalle 1.1.2015-31.12.2019, hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Tampereen Vauhtipuisto ry ei ole voinut noudattaa palvelusopimusta kaikilta osin, koska lentopaikalta on puuttunut lainvoimainen ympäristölupa. Tampereen kaupunki haki ja sai lentokentän ympäristöluvan huhtikuussa 2017, mutta päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joka ei ole vielä antanut ratkaisuaan. Tampereen Ilmailuyhdistys ry:n hallussa oleva Teiskon lentokenttää koskeva ympäristölupa ei ole ollut käytettävissä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on päätöksellään 26.5.2017 myöntänyt Tampereen Vauhtipuisto ry:lle Teiskon lentopaikan (EFTS) pitoluvan tehtyään paikan päällä käyttöönottotarkastuksen 18.5.2017. Ilmailuharrastustoimintaa voidaan tällä hetkellä järjestää alueella vain rajoitetusti, koska kaupunki ei ole voinut toteuttaa lentokentän ympäristöluvan edellyttämiä investointeja ympäristölupapäätöksen lainvoimaisuuden puuttuessa. Kun ympäristölupa on lainvoimainen, kaupunki tekee luvan edellyttämät parannustyöt (mm. polttonesteen tankkausmahdollisuus), minkä jälkeen ilmailuharrastusta koskeva palvelusopimuksen osuus voi toteutua ja toteutumista voidaan seurata ja arvioida.

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere