§ 170 Työryhmän nimeäminen Ruotulan aluleen kehittämisen ja golf-kentän siirtämisen esiselvitystyöhön

Lataa  Kuuntele 

TRE:7411/00.01.02/2017

Päätöspäivämäärä

16.10.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on ollut useita keskusteluja Ruotulan alueen kehittämiseksi. Se on lähellä kaupunkia ja raitiotien alustavien jatkolinjausten varrella. Kaupunki kasvaa ja tarvitsee asuntorakentamisen soveltuvia alueita läheltä kaupunkia ja joukkoliikenneyhteyksien varrelta.

Alueella sijaitsevaa golfkenttää on ehdotettu siirrettäväksi. Aiemmin esillä on ollut muun muassa siirto Teiskoon/Maisansaloon. Pelaajien kannalta kenttä olisi mennyt liian kauaksi ja sen käyttö jäänyt nykyistä vähäisemmäksi. Nyt on järkevää hakea vaihtoehtoa lähempää ja yrittää löytää sellainen vaihtoehto, joka tukisi Ruotulan vahvaa asuntorakentamista ja golfin pelaajien harrastusmahdollisuuksien parantamista.

Tampereen kantakaupungin yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin seuraavan sisältöinen toivomusponsi: ”Ruotulan Golf-kentän maa-alueen jatkosuunnittelussa lähtökohtana on golfkentän siirtäminen pois alueelta, ja alueen kaavoittaminen asumiskäyttöön Kaupin luontoarvot huomioiden”. Hyväksytyssä yleiskaavassa ratkaisun pohjana oli ajatus, että Ruotulassa säilyisi golfkenttä kuitenkin niin, että Teiskontien lähialueita tulevan raitiotien varressa muutettaisiin asumiskäyttöön. Lauri Lylyn pormestariohjelmaan 2017-2021 on kirjattu, että valtuustokauden aikana käynnistetään suunnittelu raitiotien jatkamisesta Koilliskeskukseen/Kangasalle, Hatanpäälle/Härmälään ja edelleen Pirkkalaan sekä Hiedanrannasta Ylöjärvelle.

Pirkkalan Vähä-Vaitissa lentomelualueella sijaitsee golfkenttä (Golf Pirkkala Oy). Alustavasti arvioiden olevan Golf Pirkkala Oy:n kentän viereen olisi sijoitettavissa toinen 18-reikäinen golfkenttä. Mahdollisesti myös yhdeksän lisäväylää par kolmekenttineen. Samalla siitä olisi synnytettävissä vahva golf-keskus alueelle.

Hyväksytyn yleiskaavan mukaisen vaihtoehdon (Ruotulan golfkentän siirto ”syvemmälle” Kauppiin) lisäksi on perusteltua arvioida ja verrata sitä vaihtoehtoon, jossa Golf Pirkkalan kentän yhteyteen sijoitetaan uusi kenttä. Vertailussa tulee ottaa huomioon mm. seuraavia seikkoja: vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus (kustannukset, luonnonolosuhteet yms.), alueiden hyödynnettävyys muuhun maankäyttöön (asuminen, työpaikat, virkistys), harrastajien olosuhteet (seurat, yhdistys/yhtiö, kenttien pelattavuus, kulkuyhteydet, toteutusaikataulut).

Vaihtoehtojen vertailuun tulee perustaa työryhmä, jossa on edustettuna Tampereen kaupungin sekä Pirkkalan kunnan edustajat sekä nykyisten kenttien ja seurojen edustajat. Työryhmään esitetään seuraavia henkilöitä:

Tampereen kaupunki: kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (ryhmän puheenjohtaja), kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari (työryhmän varapuheenjohtaja), yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Pirkkalan kunta: pormestari Marko Jarva, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen ja hyvinvointijohtaja Harri Rönnholm.

Tammer Golf ry: hallituksen puheenjohtaja Pentti Rantala ja toiminnanjohtaja Markus Junni 

Golf Pirkkala Oy: toimitusjohtaja Pasi Kristiansson ja hallituksen puheenjohtaja Torsti Ylijoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätös

Nimetään kuntien yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä esiselvitys sekä Ruotulan golfkentän mahdollisesta siirtämisestä että golfkentän alueen kehittämismahdollisuuksista.

Työryhmään nimetään seuraavat jäsenet:

Tampereen kaupunki: kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm (ryhmän puheenjohtaja), kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari (työryhmän varapuheenjohtaja), yleiskaavapäällikkö Pia Hastio

Pirkkalan kunta: pormestari Marko Jarva, kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen ja hyvinvintijohtaja Harri Rönnholm

Tammer Golf ry: hallituksen puheenjohtaja Pentti Rantala ja toiminnanjohtaja Markus Junni sekä

Golf Pirkkala Oy: toimitusjohtaja Pasi Kristiansson ja  hallituksen puheenjohtaja Torsti Ylijoki

Työryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Työryhmällä on oikeus käyttää ulkopuolisia tahoja projektiluonteisissa tehtävissä.

Tampereen kaupungin aluetta koskevien toimeksiantojen kustannuksista vastaa Tampereen kaupunki ja Pirkkalan kuntaa koskevien selvitysten kustannuksista vastaa Pirkkalan kunta.

Työryhmän toimikausi päättyy 31.3.2018.

Työryhmän kustannukset Tampereen kaupungin osalta maksetaan kustannuspaikalta 135002, Käyttötalouden tilaus, selvitykset. 

 

 

 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere