§ 150 Vammaisneuvoston jäsenten osallistuminen Vammaisneuvostopäiville Helsingissä

Lataa  Kuuntele 

TRE:7011/01.04.01/2018

Päätöspäivämäärä

30.10.2018

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Kunnallisten vammaisneuvostojen jäsenille tarkoitettu Vammaisneuvostopäivä 2018 järjestetään Helsingissä Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa 10.12.2018. Ohjelmassa on ajankohtaistietoa vammaispalveluista sekä kunnallisten neuvostojen puheenvuoroja ja keskustelua vammaisten ihmisten osallisuudesta. Puhujina ovat mm. eduskunnan vammaisyhteistyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Johanna Karimäki, hallitusneuvos Jaana Huhta ja Kuntaliiton erityisasiantuntija Jaana Viemerö.

Vammaisneuvostopäivään on pyydetty esimerkkejä hyvistä käytännöistä vammaisneuvostojen toimintaan liittyen. Vammaisneuvosto pitää hyvänä käytäntönään tapaa kutsua aktiivisesti kokouksiin ulkopuolisia esittelijöitä ja virkamiehiä. Esimerkeiksi hyvistä käytännöistä halutaan nostaa myös mm. erillinen esteettömyystyöryhmä ja sen yhteistyö kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa, vammaisneuvostolle sihteeriksi osoitettu vammais- ja esteettömyysasiamies sekä yhteistyö koulujen kanssa.

Vammaisneuvosto nimesi kokouksessaan 16.10.2018 edustajikseen Vammaisneuvostopäiville Sirpa Virtasen, Rita Järvisen ja Elsa Koskisen. Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta vammais- ja esteettömyysasiamies laatii tilaisuutta varten selostuksen vammaisneuvoston hyvistä käytännöistä. Tilaisuuden luonne huomioiden esitettyjen henkilöiden osallistuminen tilaisuuteen on perusteltua.

Tilaisuus on maksuton. Osallistujien ja heidän avustajiensa KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset voidaan maksaa kustannuspaikalta 113151 Vammaisneuvosto, sisäinen tilaus 25581.

 

 

Päätös

Vammaisneuvoston jäsenet Sirpa Virtanen ja Rita Järvinen avustajineen sekä Elsa Koskinen oikeutetaan osallistumaan Vammaisneuvostopäivään Helsingissä 10.12.2018.

KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset maksetaan kustannuspaikalta 113151 Vammaisneuvosto, sisäinen tilaus 25581.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere