§ 162 Yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston koulutus- ja perehdyttämistilaisuuden järjestäminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7228/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

7.10.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristöterveyspäällikkö Merja Bojang, puh 050 521 5184, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh. 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Apulaispormestari Aleksi Jäntti : " Esitän, että yhdyskuntalautakunnan alueelliselle ympäristöterveydenhuollon jaostolle järjestetään perehdytystilaisuus. Perehdytystilaisuus on suunniteltu pidettäväksi torstaina 16.11.2017, ohjelma liitteenä.

Perustelut
Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto toimii seudullisen ympäristöterveyden (Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala) elintarvike- ja terveydensuojeluviranomaisena, eikä Tampereen kaupunginhallituksella ole otto-oikeutta sen tekemiin päätöksiin, jotka koskevat ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksessa mainittuja, laissa säädettyjä viranomaistehtäviä.


Uusi alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto aloitti toimintansa kesällä 2017, lähes kaikkien ollessa uusia jäseniä ja varajäseniä. Jaostolle on tarpeen järjestää oma perehdytystilaisuus jaoston toimialaan liittyvistä tehtävistä.

Luottamushenkilöiden koulutus- ja opintomatkojen sekä koulutustilaisuuksiin osallistumisen periaatteista annetun konsernimääräyksen mukaan toimielinten työseminaareihin voivat osallistua jäsenet, varajäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja sekä pormestari.

Luottamushenkilöille aiheutuvat ansionmenetykset esitetään korvattavaksi kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus. Yhteistoiminta-alueita edustavien luottamushenkilöiden KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset esitetään maksettavaksi lautakunnan/jaoston asianomaiselta kustannuspaikalta.

 

Päätös

Oikeutan yhdyskuntalautakunnan ympäristöterveydenhuoltojaoston pitämään jäsentensä ja varajäsentensä koulutus- ja perehdyttämistilaisuuden 16.11.2017 esitetyn ohjelman mukaisesti.

Tilaisuudesta aiheutuvat kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113101 Toimielimet yhteiset, 20012 Luottamushenkilökoulutus.

Yhteistoiminta-alueita edustavien luottamushenkilöiden KVTES:n mukaiset matkakustannusten korvaukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset esitetään maksettavaksi lautakunnan/jaoston asianomaiselta kustannuspaikalta. 

 

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere