§ 134 Yhdyskuntalautakunnan tutustumis- ja opintomatka Jyväskylään 22.9.2017

Lataa  Kuuntele 

TRE:4776/01.04.01/2017

Päätöspäivämäärä

31.8.2017

Päätöksen tekijä

Pormestari

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintokoordinaattori Ilpo Pyymäki, puh. 040 538 6395, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Pormestarin sihteeri Ritva Vakkuri, puh 0400 780 866, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Apulaispormestari Aleksi Jäntti :

" Yhdyskuntalautakunta on vuosittain tehnyt tutustumis- ja opintomatkan kohteeseen, jossa on ollut mahdollista tutustua muiden kaupunkien tapaan toimia ja etsiä ratkaisuja mm. kaavoitukseen, liikenteeseen ja yhdyskuntarakenteisiin liittyvissä asioissa. Viiime vuonna opintomatka tehtiin Helsinkiin. Tänä vuonna on matkaa suunniteltu yhdessä Jyväskylän kaupunkirakennepalvelujen kanssa ja matkan aikana on tarkoitus tutustua erityisesti Jyväskylän kaupungin kaavoitustoimintaan, Kankaan alueen rakentumiseen (vastaa Hiedanrannan aluetta Tampereella), Jyväskylän tehokkaaseen puurakentamiseen (Tampereellakin lisääntymässä) ja Jyväskylän erityisosaamiseen kestävien hankintojen tekemisessä.

22.9.2017 tehtävä matka on uuden yhteiskuntalautakunnan ensimmäinen yhteistilaisuus ja edistää osaltaan myös lautakunnan keskinäistä tutustumista.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt matkalle kutsutaan asianomainen varajäsen.

Matkasta aiheutuvat kustannukset voidaan maksaa luottamushenkilöiden koulutusmäärärahoista : Yhdyskuntalautakunta / kustannuspaikka 113101 sisäinen tilaus 20012.

Matkan ohjelma on tämän päätöksen liitteenä.  "

Päätös

Oikeutan yhdyskuntalautakunnan tekemään esitetyn ohjelman mukaisen tutustumis- ja opintomatkan Jyväskylään 22.9.2017.

Matkasta aiheutuvat kustannukset maksetaan luottamushenkilöiden koulutusmäärärahoista : Yhdyskuntalautakunta / kustannuspaikka 113101 sisäinen tilaus 20012.

Allekirjoitus

Lauri Lyly, pormestari

Organisaatiotieto

Tampere