§ 10 Matematiikan, fysiikan ja kemia tuntiopettajan viransijaisen ottaminen Tampereen aikuislukioon

Lataa  Kuuntele 

TRE:4228/01.02.01/2018

Päätöspäivämäärä

21.6.2018

Päätöksen tekijä

Rehtori, Tampereen aikuislukio

Valmistelijan yhteystiedot

Koulusihteeri Marja Äijö, aikuislukio@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Rehtori Vesa Rantanen, vesa.rantanen@tampere.fi, puh. 040 5685 960

Päätöksen perustelut

Tampereen aikuislukion matematiikan, fysiikan ja kemian tuntiopettajalle on myönnetty virkavapaata  27.8.2018 - 15.4.2019. Näin on syntynyt tarve kemian ja fysiikan opettajalleopettajalle 28.8.2018 - 15.4.2019. Irene Uski on osoittanut halukkuutensa tehtävän hoitoon.

Päätös

Otan filosofian maisteri Irene Uskin kemian ja fysiikan tuntiopettajan viransijaiseksi (vakanssinro 50017936)  ajalle 28.8.2018 - 15.4.2019 ehdolla, että viranhaltija ei palaa hoitamaan tehtävää.

Esimiehenä toimii Tampereen aikuislukion rehtori, SAP-organisaationumero 134101, pääasiallinen toimipaikka palvelusuhteen alussa on Tampereen aikuislukio.

Tuntimäärä, palkka ja kustannusten jako määräytyvät työsuunnitelman mukaan, perusteina: OVTES, osio B, liite 3, hinnoittelutunnus 4 04 04 024, kaupungin peruspalkka, vastaavan viran opetusvelvollisuus 18 tuntia/viikko.

Määräaikaisuuden perusteena on opettajan sijaisuus (SAP 37).

Irene Uskin  ei tarvitse esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittamaa rikosrekisteriotetta, koska Oikeusrekisterikeskuksen kirjeen perusteella rikosrekisteriotetta ei anneta aikuiskoulutuksen tehtävää vasrten.

 Tampereen kaupungin hallintosäännön 53§ nojalla terveydentilaa koskevaa selvitystä ei vaadita.

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Allekirjoitus

Rehtori Vesa Rantanen

Organisaatiotieto

Tampere