§ 8 Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutus

Lataa  Kuuntele 

TRE:1372/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

15.2.2019

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Anni Joela, puh. 040 7219867, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Opastamisen ekosysteemi on kaksivuotinen (1.9.2017–31.8.2019) EAKR -rahoitteinen 6Aika -hanke, jota toteutetaan Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Hankkeen tavoitteena on luoda kaupungeille kokonaisvaltainen opastussuunnitelma, jonka myötä jokaisessa kaupungissa opastuksen koordinointi ja suunnittelu yhtenäistetään ja siitä luodaan hallittu, selkeästi resursoitu ja vastuutettu kokonaisuus. 

Hankinnan kohteena on kolmen kaupungin Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteisen Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutus. Työ sisältää käsikirjan suunnittelun kaupungeissa jo käytössä oleviin opastusratkaisuihin, käytänteisiin, hallinnollisiin rakenteisiin ja vastuunjakoon sekä jo valmistuneisiin konsepteihin ja opastussuunnitelmiin tukeutuen. Tämän lisäksi hyödynnetään hankkeessa tehtyjen kokeilujen ja pilottien tuloksia.

Liikkumiseen ja opastamiseen perehtyneiden asiantuntijoiden tekemä käsikirjan toteutus käsittää aineiston parissa tehtävän taustatyön lisäksi aineiston kokoamista, aineiston analyysin sekä käsikirjan muotoilun sisällöllisesti oikeaksi ja visuaalisesti kiinnostavaksi kokonaisuudeksi eri kohderyhmät huomioiden. Käsikirja toimitetaan julkaisusuunnitelmineen kolmessa eri formaatissa: PDF (valmiiksi taitettu ja taittotiedosto), PP-esitys ja mobiilijulkaisu. Tavoitteena on selkeä ja havainnollinen esitys kaupunkien opastamisen konseptista.

Tulevaisuudessa opastuskonseptin toteuttamiseen osallistuvat kaupungin ohella useat eri tahot ja yritykset, joilla on opastamiseen liittyviä intressejä. Käsikirjan avulla näille tahoille kerrotaan, mistä saada tietoa kaupunkien tarpeista ja haasteista, miten tarjota niille ratkaisujaan ja miten päästä kiinni eri rajapintoihin ja yritys- ja yhteiskehittämismahdollisuuksiin. 

Helsingin, Tampereen ja Turun kaupungit sekä Turku Science Park Oy kilpailuttivat hankintarenkaana Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutuksen tammi-helmikuussa 2019. Tarjouspyyntö oli esillä 18.1.-11.2.2019 julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMA:ssa sekä hankkeen internetsivuilla https://itsasign.fi/.  

Tarjousten tuli sisältää pisteytettävät osa-alueet: kokonaishinta, etenemissuunnitelma (työvaiheet, suunnitelman sisältö, toteuttamismenetelmät), lopputuloksen kuvailu, julkaisusuunnitelma sekä tekijöiden kuvaukset ja referenssit. 

Tarjouksia saatiin määräajassa neljä kappaletta: Avaava Oy:ltä (Y-tunnus 2701843-8), Lahtinen & Mantere Oy:ltä (Y-tunnus 1898770-4), Ramboll Finland Oy:ltä (Y-tunnus 0101197-5) ja Sitowise Oy:ltä (Y-tunnus 2335445-0). Hankkeen projektipäälliköt valitsivat kokouksessaan 12.-13.2.2019 saatujen tarjousten joukosta, tarjouspyynnössä pisteytettäviksi ilmoitettujen osa-alueiden perusteella, Äykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteuttajaksi Avaava Oy:n (Y-tunnus 2701843-8). Pisteytysdokumentti perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä.

Hankinnan kustannukset 33 900€ (+ alv) jaetaan 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen osatoteutusten kesken kaupunkikohtaisiin budjetteihin suhteutettuna seuraavasti:

8 064 € (+ alv) 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen Helsingin osatoteutukselle 
15 836 € (+ alv ) 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen Tampereen osatoteutukselle
10 000 € (+ alv) 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen Turun osatoteutukselle 

Tarjouspyyntö sisälsi myös optiot käännöstyöstä ja videosta. Optioihin on varattu tarjouspyynnön mukaisesti maksimissaan 20 000 euroa jaettavaksi osatoteutusten kesken. Optioiden käytöstä päätetään hankinnan myöhemmässä vaiheessa.

Päätös

Tampereen kaupunki hankkii Älykkään kaupunkiopastamisen käsikirjan toteutuksen Avaava Oy:ltä, Y-tunnus 2701843-8. 

Hankinta on pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalain velvoitteita. 

Hankinnan Tampereen kaupungin osuuden hinta kokonaisuudessaan optioineen on enintään 22 500 euroa (+ alv). Hinta sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset. 

Summa maksetaan Strategia- ja kehittämisyksikön kustannuspaikalta 113220, 6Aika: Opastamisen ekosysteemi -hankkeen vuoden 2019 budjetista, projektirakenteen osalta E1130_1981_10_2 . 

Opastamisen ekosysteemi -hankkeen vastuuhenkilö Tampereen osatoteutuksessa on Anni Joela. 

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere