§ 2 Tampereen kaupungin osallistuminen Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektiin vuosina 2017-2019 ja sopimuksen hyväksyminen

TRE:4388/00.01.05/2017

Päätöspäivämäärä

26.6.2017

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektijohtaja Tuukka Salkoaho, puh. 040 806 3086 ja suunnittelupäällikkö Mika Vuori, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Suomen Kuntaliitto on käynnistämässä yhteistyössä FCG Konsultointi Oy:n, kuntien ja maakuntien kanssa Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektia. Projektin suunnittelu on käynnistetty kuntalähtöisesti Kuopion kaupungin kanssa. Verkostoprojektiin osallistuu erilaisia kuntia maakunnallisia ratkaisuja silmällä pitäen. Tämän lisäksi mukaan on otetaan maakunnallisia toimijoita. Kuntaliitolla on yhteistyösopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa, joka toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tutkimusasiantuntijana. Verkostoprojekti toteutetaan tutkimusperusteisena kehittämisprojektina, jossa monitieteellinen osaaminen on avaintekijänä. Kokonaisuudessaan verkostoprojekti perustuu laajaan kumppanuuteen ja näin edistää myös kansallisen (VM, STM, THL, Kuntaliitto) sekä alueellisten ja kuntatason toimijoiden välistä vuoropuhelua. Projektin toteutusaika jakaantuu kolmelle vuodelle 2017-2019.

Projektin tarkoitus on tukea projektikuntien omaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, toimintakulttuurin muutosta sekä selkiyttää kunnan uudistuvaa hyvinvoinnin edistämisen tehtävää. Projektin tuotokset tukevat kuntia saavuttamaan verkostoprojektin tavoitteet, jotka voidaan jakaa toimenpidetasoon, hyvinvointijohtamiseen, yhdyspintoihin ja hyvinvointiennakointiin.

Projektin tavoitteena on:

- Kehittää toiminnan tasolla kuntien hyvinvoinnin edistämistä ja luoda polkua indikaattorikeskeisyydestä toimenpiteisiin
- Kehittää hyvinvointijohtamista kunnissa ja yhdyspinnoilla: Hyvinvoinnin edistämisen edellyttämät rakenteet ja toimintamallit
- Kehittää yhdyspinnoilla toteutettavaa hyvinvoinnin edistämistä, sen periaatteita ja niistä sopimisen mahdollisuuksia
- Vahvistaa hyvinvoinnin ennakointia projektikunnissa.

Verkostoprojektissa työstetään eri teemoja osallistujien kanssa siten, että projektihenkilöstö tuottaa teemakohtaisesti materiaalia, jota työstetään kuntien kanssa kansallisissa seminaareissa, maakunnallisissa työpajoissa, vertaisseminaareissa ja kuntakohtaisissa työpajoissa. Tämän työstön pohjalta projektihenkilöstö viimeistelee tuotoksia. Projektissa järjestetään vuodessa vähintään yksi kansallinen seminaari, yksi maakunnallinen seminaari jokaisessa projektiin osallistuvassa maakunnassa sekä yksi kuntakohtainen työpaja. Verkostoprojektissa työstetään ensin hyvinvoinnin käsitteiden taustaa ja tukimateriaalia erityisesti kautensa aloittaville luottamushenkilöille.

Suomen Kuntaliitto toimii projektikokonaisuuden johtajana, koordinoijana ja osarahoittajana sekä vastaa projektin toteuttamisesta tämän sopimuksen ja projektisuunnitelman mukaisesti. Kuntaliitto vastaa valtakunnallisen kehittämistyön toteuttamisesta sisältäen valtakunnallisen työskentelyn ja kehittämistyön. FCG Oy toimii projektin kuntakohtaisen työn suunnittelijana sekä vastaa organisaatiokohtaisen konsultoinnin toteuttamisesta sovitusta kehittämisteemasta sisältäen valmistelu- ja raportointityön.Tampereen kaupungissa hanketta koordinoidaan käytännössä Hyvinvoinnin palvelualueen esikunnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tiimissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti kaupungin sisäisen sote- ja maakuntauudistusprojektin kanssa.

Tampereen kaupungin rahoitusosuus on projektin aikana vuosina 2017–2019 yhteensä 12.000 euroa. Rahoitusosuus maksetaan neljässä yhtä suuressa erässä seuraavan maksuaikataulun mukaisesti:

1. erä 1.9.2017 mennessä
2. erä 1.3.2018 mennessä
3. erä 1.9.2018 mennessä
4. erä 1.3.2019 mennessä.

Lisäksi laskutetaan kuntakohtaisen konsultoinnin matkustuskustannukset. Maksuerät maksetaan FCG Oy:n lähettämien laskujen perusteella. Veloituksiin lisätään toteutuneet matkustuskustannukset sekä arvonlisävero 24 %. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Projektin rahoitusosuus maksetaan kustannuspaikalta 113220, Strategiat, projektirakenteen osa H1110_1702, Sote-maku, palvelujen ostot.

Päätös

Tampereen kaupunki osallistuu Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektiin vuosina 2017-2019.

Suomen Kuntaliiton, FCG Oy:n ja Tampereen kaupungin välinen sopimus Tampereen kaupungin osallistumisesta Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektiin hyväksytään.

Tampereen kaupungin rahoitusosuus projektissa on 12.000 euroa sopimuksessa esitetyn maksuaikataulun mukaisesti. Lisäksi laskutetaan kuntakohtaisen konsultoinnin matkustuskustannukset. Maksuerät. Veloituksiin lisätään toteutuneet matkustuskustannukset sekä arvonlisävero 24 %. Matkakulut laskutetaan toteutuneiden kustannusten perusteella verohallinnon päätöksen mukaisesti.

Rahoitusosuus maksetaan kaupungin sisäiseltä sote- ja maakuntauudistusprojektilta kustannuspaikka 113220, Strategiat, SAP-projekti H1110_1702, Sote-maku, palvelujen ostot.

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere