§ 7 Tampereen strategian sisällön visualisoinnin infografiikkapalvelun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:6094/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

16.10.2017

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiapäällikkö Lotta Perämaa, puh. 040 838 0393, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen uuden strategian viestinnän ja toimeenpanon tueksi sen keskeiset sisällöt esitetään myös visuaalisessa muodossa. Infografiikka on keino visualisoida tietoa esimerkiksi kuvituksen ja tekstien avulla.

Tampereen kaupungin konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikkö pyysi tarjouksia infografiikkapalvelusta Tampereen strategian sisällön visualisoimiseksi. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä käytettiin rajoitettua menettelyä, jossa tarjouksia pyydettiin kuudelta tarjoajalta. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse seuraaville tarjoajille:

1. Keksiagency Oy
2. Sopiva design
3. Innocorp Oy / Jukka Riipinen
4. Kuvittaja Pirita Tolvanen
5. Infograafikko Joel Kanerva
6. Graafinen suunnittelija Sofia Wilkman

Tarjouksen jättivät määräaikaan 25.9.2017 klo 15.00 mennessä seuraavat yritykset:

1. Keksiagency Oy
2. Kuvittaja Pirita Tolvanen
3. Infograafikko Joel Kanerva

Palveluhankinta sisältää Tampereen kaupungin strategian sisällön visualisoinnin infografiikan avulla. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti hinta-laatu-suhteeltaan edullisin tarjous seuraavassa järjestyksessä: 1. Laatu 2. Hinta. Valintaperusteen ja tilaajan tekemän arvion mukaan strategian sisällön visualisointi infografiikan avulla esitetään hankittavaksi kuvittaja Pirita Tolvaselta.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on yhteensä 7.000 euroa. Lisäksi tulevat matkakulut halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan.

Tampereen kaupungin sisäisen sote- ja maakuntauudistus projektin yhtenä tehtävänä on tukea maakuntauudistuksen myötä merkittävästi muuttuvan tulevaisuuden kaupungin rakentumista ja olla aktiivisesti mukana myös Tampereen strategian valmistelussa, viestimisessä ja toimeenpanossa. Siksi on perusteltua, että strategian sisällön visualisoinnin kustannukset maksetaan SAP-projektilta H1110_1702, Sote-maku, kustannuspaikalta 113220, Strategiat.

Päätös

Infografiikkapalvelu Tampereen strategian visualisoimiseksi tilataan kuvittaja Pirita Tolvaselta (Y-tunnus 2563284-8).

Palvelun arvonlisäveroton hinta on yhteensä 7.000 euroa.

Hankinnan kustannukset maksetaan strategiayksikön kustannuspaikalta 113220, Strategiat SAP-projektilta H1110_1702, Sote-maku.

Hankinta edellyttää kirjallisen sopimuksen laatimista. Hankintapäätös sitoo kaupunkia vasta, kun edellä mainittu sopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere