§ 4 Venäjä-koordinaattorin kustannusten jakaminen

Lataa  Kuuntele 

TRE:2477/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

11.1.2019

Päätöksen tekijä

Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suhdetoimintapäällikkö Erika Eischer, puh. 040 545 0011, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh. 040 572 9610, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen ja Pietarin välinen, pääasiassa koulutusta, terveydenhuoltoa ja innovaatioyhteistyötä koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin Pietarin Innovaatiofoorumin yhteydessä 7.10.2015. Siitä lähtien Tampereen kaupunki on tilannut sopimuksen toimenpiteitä konkretisoivan toimenpidesuunnitelman sekä keskeisten toimenpiteiden koordinoinnin Suomen Itämeri-instituutilta. Smart City -yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin Pietarissa 15.6.2018.

Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen Itämeri-instituutin kanssa Pietarin kaupungin kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen toimenpiteiden toteuttamisesta ajalla 1.1.-30.6.2019. Itämeri-instituutti tarjoaa projektipäällikkö Irina Sarnon 100 % työaikapanoksen toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi ja Tampereen ja Pietarin välisen yhteistyön koordinoimiseksi. Jatkotoimenpiteiden arviointi tehdään ennen sopimuskauden päättymistä. Palkkakustannukset ovat arviolta 32 400 euroa / 6 kk ja matka- ja muut toimintakulut yhteensä noin 20 100 euroa / 6 kk, kaikki yhteensä enintään 52 500 euroa / 6 kk.

Tampereen yliopisto on tehnyt pietarilaisten kumppanien kesken yhteistyötä jo pitkään. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pietarin terveydenhuoltokomitean välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin syksyllä 2016. Yhteistyö molempien osalta edellyttää säännöllistä yhteydenpitoa pietarilaisten toimijoiden kanssa.

Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat sopineet Itämeri-instituutilta ostettavien Venäjä-koordinaattorin Irina Sarnon palkkakustannusten sekä työn edellyttämien muiden yleiskustannusten jaosta seuraavasti: Venäjä -koordinaattorin Irina Sarnon palkka- ja muut kustannukset (matka-, puhelin, tietoliikenne-, ym. vastaavat toiminnan budjettiin kohdistetut yleishallinnon kustannukset) ajalla 1.1.-30.6.2019 jaetaan kolmen osapuolen kesken siten, että Tampereen kaupungin osuus on 40 %, Tampereen yliopiston osuus 40 % ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 20 %. Kustannukset ovat kaikki yhteensä enintään 52 500 euroa / 6 kk (alv 0 %). Tampereen kaupunki laskuttaa Tampereen yliopistolta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Venäjä -yhteistyön koordinaatiosta syntyneistä kustannuksista yhdessä erässä sen jälkeen, kun Itämeri-Instituutin kaupungilta laskuttamat maksuosuudet on suoritettu. Laskutus perustuu syntyneiden kustannusten pohjalta laskutettaviin osuuksiin.

Tampereen kaupunki on velvollinen tiedottamaan muita osapuolia, mikäli Tampereen kaupungin ja Itämeri-instituutin välisen sopimuksen puitteissa tehdyssä toiminnassa ja Pietari-yhteistyössä tapahtuu maksuperusteeseen tai kustannusten syntymiseen vaikuttavia merkittäviä muutoksia.

Päätös

Tampereen ja Pietarin väliset yhteistyöpöytäkirjaan ja 15.6.2018 allekirjoitettuun täydentävään sopimukseen perustuvat toimenpiteet 1.-30.6.2019 tilataan Suomen Itämeri-instituutilta ja jaetaan kolmen osapuolen kesken siten, että Tampereen kaupungin osuus on 40 %, Tampereen yliopiston osuus 40 % ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 20 %. Kustannukset ovat kaikki yhteensä enintään 52 500 euroa / 6 kk (alv 0 %). Tampereen kaupunki laskuttaa Tampereen yliopistolta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä Venäjä -yhteistyön koordinaatiosta syntyneistä kustannuksista yhdessä erässä sen jälkeen, kun Itämeri-Instituutin kaupungilta laskuttamat maksuosuudet on suoritettu. Laskutus perustuu syntyneiden kustannusten pohjalta laskutettaviin osuuksiin.

Kustannukset maksetaan kustannuspaikalta 113226 kansainväliset suhteet.

Asian yhteyshenkilöt Suhdetoiminnan ja markkinoinnin tiimissä ovat markkinointi- ja suhdetoimintapäällikkö Iina Ojala, kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen ja suhdetoimintapäällikkö Erika Eischer.

Allekirjoitus

Reija Linnamaa, strategiajohtaja

Organisaatiotieto

Tampere