§ 4 Osallistuminen Horizon 2020 -rahoitteiseen SHOW-hankkeeseen

Lataa  Kuuntele 

TRE:7876/02.04.01/2019

Päätöspäivämäärä

22.1.2020

Päätöksen tekijä

Suunnittelupäällikkö, Kaupunkiympäristön palvelualue

Valmistelijan yhteystiedot

Projektipäällikkö Mika Kulmala, puh. 050 382 6455, suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell, puh. 040 564 4518,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin tavoitteena on saada automaattinen syöttöliikenne toimintaan raitiotien ensimmäisen vaiheen valmistuttua syksyllä 2021. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on valmisteltu projektia nimeltään SHOW (Shared automation operating models for Worldwide adoption). SHOW-hankkeen tavoitteena on tukea siirtymistä kohti automaattiliikenteen käyttöönottoa osaksi kaupunkien liikennejärjestelmää. Hankkeessa kehitetään käyttöönottoa teknisten ratkaisujen, liiketoimintamallien ja vaikutustenarviointien avulla. Tampereella painotus on sähkökäyttöisten autonomisten ajoneuvojen käyttöönotossa osana raitiotien syöttöliikennettä Hervannassa ja Kaupin sairaala-alueella. 

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön liitteessä palvelualueen johtaja on siirtänyt suunnittelupäällikölle päätösvallan palvelujen hankkimiseksi 100 000 euroon asti, joten projektin toteutuspäätös kuuluu suunnittelupäällikön tehtäviin.

Projektiin liittyvistä hankinnoista päättää rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen (rakentaminen) ja/tai suunnittelupäällikkö Ari Vandell (suunnittelu).

Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 36,4 miljoonaa euroa. Tampereen osatoteutuksen osuus on noin miljoona euroa ja siitä Tampereen kaupungin osuus 99 375 euroa. Kaupungin osalta projektirahoitusosuus on 100 % eli omaa rahoitusta ei tarvita. Rahoituksella korvataan henkilöstökuluja, matkakustannuksia ja ulkopuolisia ostoja.

Euroopan komission alainen INEA (Innovation and Networks Executive Agency) on myöntänyt projektille Horizon 2020 -ohjelman rahoitusta, sopimusnumero 875530.  Rahoittaja ja toteuttajat ovat allekirjoittaneet rahoitussopimuksen tammikuussa 2020.

Projektin toteuttamisaika on 1.1.2020-31.12.2023.  Rahoitus on käytettävissä 31.12.2023 saakka.

Projektia koordinoi Kansainvälinen joukkoliikenneliitto UITP (joukkoliikenneliikennöitsijöiden ja joukkoliikenneviranomaisten kansainvälinen yhteistyöjärjestö). Tampereen pilotissa osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupunki, Sensible4, Sitowise ja VTT.

Projektipäällikkönä toimii Mika Kulmala.

Taloushallinnon yhteyshenkilö on projektikoordinaattori Karoliina Hartman projektitoimistosta.

Projektipäällikön esimiehenä toimii hänen vakituinen esimiehensä suunnittelupäällikkö Ari Vandell ja taloushallinnon yhteyshenkilön esimiehenä hänen vakituinen esimiehensä palvelupäällikkö Sirpa Kolehmainen.

Menojen ja tulojen hyväksyntäoikeus ja tilaamisoikeudet projektiin liittyvissä asioissa määrittyvät projektin omistavan yksikön tilaamisoikeuksien mukaisesti.

Projektiin liittyvien laskujen asiatarkastus kuuluu projektipäällikölle.

Projektissa noudatetaan Tampereen kaupungin hankintaohjeistusta, taloudenhoidon konsernimääräystä ja projektiohjeistusta.

Projektin toteuttaminen on hyväksytty kaupunkiympäristön palvelualueen johtoryhmässä 16.1.2020.

Päätös

EU-rahoitteinen Horizon 2020 -ohjelman SHOW-projekti toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.12.2023 Tampereen kaupunkiympäristön palvelualueella.

Projektia koordinoi UITP. Tampereen pilotissa osatoteuttajina toimivat Tampereen kaupunki, Sensible4, Sitowise ja VTT.

Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 36,4 miljoonaa euroa. Tampereen osatoteutuksen osuus on noin miljoona euroa ja siitä Tampereen kaupungin osuus 99 375 euroa. Kaupungin osalta projektirahoitusosuus on 100 % eli omaa rahoitusta ei tarvita.

Projektia rahoittaa EU-komission alainen INEA (Innovation and Networks Executive Agency), sopimusnumero 875530.

Rahoitus on käytettävissä 31.12.2023 saakka.

Projektipäälliköksi nimetään Mika Kulmala.

Projektin käyttötalouden kustannukset ja mahdolliset suunnitteluinvestoinnit maksetaan kustannuspaikalta 111853 ja projektin SAP-tunnus on E1110_19_2.  Projektin mahdolliset rakentamisinvestoinnit aktivoidaan kustannuspaikalle 111852 myöhemmin perustettaville investointiprojekteille.  Rahoittajan maksama rahoitusosuus tuloutetaan kustannuspaikoille kustannusten mukaisesti.

Allekirjoitus

Suunnittelupäällikkö Ari Vandell

Organisaatiotieto

Tampere