§ 124 Erikoissuunnittelijan toimen perustaminen Tampereen Infran Paikkatietopalveluihin

TRE:7976/01.02.01/2017

Päätöspäivämäärä

1.11.2017

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Yksikön päällikkö Olavi Ujanen

Infran Paikkatietopalvelujen toiminta ja prosessit ovat siirtyneet ja ovat siirtymässä enenevässä määrin digitaalisiin tiedonkeruumenetelmiin ja tiedonkäsittelyjärjestelmiin. Uusien digitaalisten järjestelmien hyödyntäminen ja niiden mukaisten uusien tuotantoprosessien luominen, käyttöönotto ja jalkauttaminen edellyttävät tuoreilla uusilla näkemyksillä olevia resursseja.

Erikoissuunnittelijan vakanssi ja sen täyttäminen edesauttaa digitalisaation käyttöönottoa paikkatietotoiminnassa ja tuo siten prosessien tehostumisen myötä kuntalaisille, kaupungin infrasuunnitteluun ja -rakentamiseen liittyvien digitaalisten tuotteiden monipuolistumisen ja saatavuuden nopeutumisen lisäksi myös taloudellisia säästöjä.

Esitän, että Infraan perustetaan erikoissuunnittelijan toimi seuraavin tiedoin:

Toimintayksikkö: Tampereen Infra Liikelaitos, Paikkatietopalvelut

Tehtävänimike: Erikoissuunnittelija (71406)

Kustannuspaikka: 141600

Tehtäväkohtainen palkka: 2.942,52, TS 50102014, TS pisteytys 149-154, rinnastettavissa vakanssiin 50021546

Sopimus/hinnoittelu: Teknisten sopimus, hinnoittelu 50102014

Asema: Muu

Työaikajärjestelmä: Toimistotyöaika 36,75 h/vko

Päätös

Infraan perustetaan erikoissuunnittelijan toimi esitetyin tiedoin 1.12.2017 alkaen.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere