§ 69 GNSS/RTK -järjestelmien hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3104/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

14.6.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Petra Kurki, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi, puh. 040 828 1420, hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi, puh. 040 801 6349, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi.

Lisätietoja päätöksestä

Erikoissuunnittelija Eelis Ylitalo, puh. 040 1366 159, etunimi.sukunimi@tampere.fi, yksikön päällikkö Olavi Ujanen, puh. 050 351 6571, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen Infra Liikelaitoksen paikkatietopalvelujen toimeksiannosta tarjouksia GNSS/RTK-vastaanottimien, Windows 10 -ympäristössä toimivien maastotietokoneiden ja tarvittavien ohjelmistojen, oheistarvikkeiden ja -palvelujen hankinnasta. Lisäksi pyydettiin hyvityshintaa tilaajan käytetyistä vastaanottimista ja maastotallentimista, mittausohjelmistoista ja -varusteista. Kyseessä on laitteiden kertahankinta, mutta ylläpitosopimus vastaanottimille tehdään toistaiseksi voimassaolevana. Mikäli tilaaja hankkii optioina pyydettyjä palveluja, niin myös niiden osalta tehdään toistaiseksi voimassaoleva sopimus.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA-palvelussa 24.4.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi – portaalissa.

Tarjouksen jättivät määräaikaan, 14.5.2018 klo 12.00 mennessä seuraavat viisi (5) yritystä: Geotrim Oy, Topgeo Oy, Geolaser Oy, Posimo Oy ja Leica Geosystems Oy.

Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on myös suljettava tarjouskilpailusta. Geolaser Oy:ltä tarkistettiin heidän tarjouksessaan ollut ristiriita toimitusehdon osalta, ja toimitusehto oli sama mitä tarjouspyyntöasiakirjoissa oli vaadittu. Kaikki tarjoajat vastasivat näin tarjouksillaan tarjouspyynnön vaatimuksia.

Valintaperusteena on hinta - laatusuhteeltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous koostuu hinta- ja laatusuhteeltaan parhaasta. Sen maksimipisteet ovat 100 pistettä jakaantuen seuraavasti:

- Hinta. Max 30 pistettä.

- Laatu. Max 70 pistettä.

Hintavertailussa hintapisteet lasketaan seuraavasti: Hinnaltaan edullisin tarjous saa painoarvon verran vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan painoarvolla (X/Y*painoarvo).

Laadun arvioinnissa laatupisteet lasketaan seuraavasti: Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa painoarvon verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että kyseisen tarjouksen laatupisteet (Y) jaetaan eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen pisteillä (X) ja kerrotaan painoarvolla (Y/X*painoarvo).

Hinnan osalta Geolaser Oy:n hinta oli 128 750,00 euroa ja sillä sai 30,000 vertailupistettä. Posimo Oy:n hinta oli 130 590,00 euroa ja sillä sai 29,577 vertailupistettä. Topgeo Oy:n hinta oli 218 922,00 euroa ja sillä sai 17,643 vertailupistettä. Geotrim Oy:n hinta oli 229 460,00 euroa ja sillä sai 16,833 vertailupistettä. Leica Geosystems Oy:n hinta oli 299 200,00 euroa ja sillä sai 12,909 vertailupistettä.

Laadun osalta Topgeo Oy sai 100,000 laatupistettä ja 70,000 vertailupistettä. Geolaser Oy sai 85,000 laatupistettä ja 59,500 vertailupistettä. Geotrim Oy sai 83,000 laatupistettä ja 58,100 vertailupistettä. Leica Geosystems Oy sai 74,000 laatupistettä ja 51,800 vertailupistettä. Posimo Oy sai 70,000 laatupistettä ja 49,000 vertailupistettä.

Yhteensä tarjoajat saivat vertailupisteitä seuraavasti: Geolaser Oy sai yhteensä 89,500 pistettä, Topgeo Oy sai yhteensä 87,643 pistettä, Posimo Oy sai yhteensä 78,577 pistettä, Geotrim Oy sai yhteensä 74,933 pistettä, Leica Geosystems Oy sai yhteensä 64,709 pistettä. Tarkempi tarjousvertailu on hankintapäätöksen liitteessä 1 Vertailu.

Edellä mainitun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Geolaser Oy.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on 128 750,00 euroa neljän (4) vuoden aikana aikana.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä.

Tarjousten arviointiin osallistui asiantuntijoita Tampereen kaupungilta ja Tuomi Logistiikka Oy:stä. Hankinnan valmistelijana toimi hankinta-asiantuntija Minna Päiväniemi.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Sopimus GNSS/RTK -järjestelmien hankinnasta tehdään Geolaser Oy:n (Y-tunnus 2470979-4) kanssa.

Laitteet hankitaan kertahankintana ja ylläpitosopimus vastaanottimille ja optioina hankittaville palveluille tehdään toistaiseksi voimassaolevana.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 128 750,00 euroa neljän (4) vuoden aikana sisältäen optiot, joiden käytöstä tilaaja ilmoittaa erikseen.

Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere