§ 85 Hiekoitussepelin hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5550/02.07.01/2017

Päätöspäivämäärä

1.8.2017

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Reijo Lahtinen, puh. 050 553 8681,etunimi.sukunimi@tampere.fi / Tuomi Logistiikka Oy hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, puh. 040 774 2579, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Palvelussuhdesihteeri Sari Larsen, puh. 040 806 2480,etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta hiekoitussepelin hankinnasta. Tampereen Infran käyttöön tuleva kalliomuskeesta tehty hiekoitussepeli toimitettuna kaupungin sepelisiiloihin ja kasavarastoihin talvikaudeksi. Sopimuskausi 1.10.2017 - 30.4.2018 ja 1 + 1 optiokaudet. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin.

Hankintamenettely oli avoin. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus HILMA-palvelussa 21.6.2017 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi –portaalissa.

Määräaikaan 27.7.2017 klo 14.00 mennessä tarjouksen jättivät: Asfaltti Kymppi Oy, Hämeen Kuljetus Oy, KVL-Tekniikka Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Tampereen Autokuljetus Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 104 §:n mukaisesti tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki vertailuun osallistuneet tarjoukset vastasivat tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyynnössä ilmoitettu valintaperuste oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous.

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi Hämeen Kuljetus Oy, jonka vertailussa käytetty arvonlisäveroton kokonaishinta oli 243 147,50 €.

Kaikkien tarjousten tarkemmat hinnat ovat nähtävissä tämän päätöksen liitteenä olevasta taulukosta.

Tarjoajan soveltuvuuden arviointi: Hankintalain 88 §:n mukaan tarjoajan soveltuvuus on avoimessa menettelyssä arvioitava ennen hankintasopimuksen tekoa. Tarjouskilpailun perusteella valitun tarjoajan soveltuvuus on arvioitu ennen hankintapäätöstä ja tarjoaja täytti tarjouspyynnössä tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.

Tilaajavastuulain mukaiset asiat on selvitetty Tilaajavastuu.fi -raportilla.

Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksenteon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Tarvittaessa asiakirjoja voi tiedustella Tuomi Logistiikka Oy:stä. Yhteyshenkilö hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka, puh. 040 774 2579.

Hankinnan valmistelijoina toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä hankinta-asiantuntija Maarit Ketola ja Tampereen Infrasta työpäällikkö Reijo Lahtinen.

Sopimus hankinnasta voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus hiekoitussepelin hankinnasta tehdään Hämeen Kuljetus Oy:n (0154049-8) kanssa sopimuskaudeksi 1.10.2017 - 30.4.2018.

Hankinnan arvonlisäveroton arvo on noin 250 000 € sopimuskauden aikana.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Optiokausista tehdään erillinen päätös.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suomisen 3.varahenkilö, yksikön päällikkö Timo Aaltonen

Organisaatiotieto

Tampere