§ 46 InfraKit projektinhallintatyökalun hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3240/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

26.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Lisätietoja päätöksestä

Työpäällikkö Marko Kalela, puh. 040 801 6690 etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupungin kaupunginhallitus päätti 9.4.2018 sopeuttamisohjelmasta jossa Kaupunkiympäristön palvelualueelle yhdeksi kehittämistoiminnaksi on kirjattu ”Prosessien kehittäminen uutta teknologiaa hyödyntämällä (digitaalisten palveluiden lisääminen, mallipohjaisen suunnittelun hyödyntäminen)”.

Kaupunkiympäristön palvelualueen maankäytön digitaalisuuden kehittämishankkeessa (MAD) on niin ikään prosessin tavoitteena mallipohjainen suunnittelu, jota hyödyntävä koneohjaus tuo rakentamiseen huomattavia euromääräisiä säästöjä. Kyseisen prosessin tiedonhallintaan pilottiprojektien osalta käytetään InfraKit- palvelua. Lisäksi raitiotie allianssi käyttää pilvipalvelua laajasti rakentamisaikaiseen tiedonhallintaan eri osapuolten väillä. Pilvipalvelun tarjoamien työkalujen avulla on mahdollista kehittää myös muita rakentamisen aikaisia prosesseja kohti digi-aikaa jotta ne tukisivat tulevaisuudessa paremmin myös kohteiden elinkaaren hallintaa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettelynä on suorahankinta. Tampereen Infra on testannut jo aikaisemmin InfraKit palvelun käyttöä useana vuonna, nyt hankittava lisenssi on laajempaa järjestelmän testaamista varten. Hankinnasta on neuvoteltu toimittajan kanssa, minkä perusteella on päädytty tarjouksen mukaiseen hankintakokonaisuuteen. InfraKit- järjestelmä toimii avoimilla rajapinnoilla ja ei ole järjestelmä- tai laiteriippuvainen esim. koneohjaus- ja mittauslaitteiden osalta. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut valitun toimittajan luotettavaksi ja toimituskykyiseksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Digitaalisten infrahankkeiden pilvipalvelu hankitaan DCS Finland Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan. Toimittajan kanssa on sovittu tarjouksesta poiketen, että maksu suoritetaan 6 kuukauden jaksoissa ja sopimuksen irtisanomisaika on 1 kuukausi.

Hankinnan kokonaishinta on 39 780,00 euroa ja sopimusaika 1 vuosi. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtajan 1. varahenkilö Wille Siuko

Organisaatiotieto

Tampere