§ 57 Kaupin lämmitettävän tekonurmen hankinta ja asennusurakka

Lataa  Kuuntele 

TRE:3552/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

14.5.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Anne Ravaska, puh. 040 806 3906, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi tarjouksia Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta Kaupin lämmitettävän tekonurmen hankinnasta ja asennusurakasta.

Hankintamenettelynä on hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava urakka. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 16.4.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Tarjouksen jätti määräaikaan 7.5.2018 klo 12 mennessä Jäämestarit Oy ja Saltex Oy.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi: Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjouskilpailuun osallistuneet tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Vertailuperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin halvin hinta. Halvimman tarjouksen antoi Saltex Oy, jonka urakan kokonaishinta oli 412 900 €. Jäämestarit Oy:n urakan kokonaishinta oli 420 000 €.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Saltex Oy täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Saltex Oy on ennen hankintapäätöstä toimittanut tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa. Yhdyshenkilö: Hankinta-asiantuntija Maarit Ketola, maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi, puh.040 774 2579.

Hankinnan valmistelijana toimivat Tuomi Logistiikka Oy:stä tuoteryhmävastaava Piia Kähkönen ja Tampereen Infra Liikelaitoksesta työpäällikkö Anne Ravaska.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Sopimus Kaupin lämmitettävän tekonurmen hankinnasta ja asennusurakasta tehdään Saltex Oy:n (2161625-0) kanssa.

Urakan arvonlisäveroton kokonaishinta on 412 900 €.

Hankintapäätös on Tampereen kaupunkia sitova vasta, kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere