§ 64 Kevytkuorma-auton hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5388/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

29.8.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Mika Ilomäki, 040 164 7936, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yksikön päällikkö Jari Jaakola, 040 196 1958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Vedelle tuli tarve uusia pitkään käytössä ollut kuvausauto kuvauskaluston uusinnan yhteydessä.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin kevytkuorma-auton. Tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse 12.8.2019 Autokeskus Oy:lle, K Caara Oy:lle, Veho Oy:lle, Delta-autolle, Levoranta Oy:lle, Nissanille (Käyttöauto), Metro-autolle, Volvo Oy:lle, Wetteri Oy:lle ja Niemi-korpi Oy:lle.

Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu. Vertailuperusteena oli halvin hinta. Hankinta suoritetaan kuntarahoituksen rahoituksella.Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 26.8.2019 kello 12:00 mennessä tarjouksen jättivät:

 Autokeskus Oy (1093812-3) 26.777,39 €

 K Caara Oy (1900190-0) 43.687,00 €

 Veho Oy (01157616-6) 45.967,74 €.

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Autokeskus Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 26.777,39 €.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 §:n 13 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä. Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 27.9.2017 § 70 päättänyt, että toimitusjohtaja oikeutetaan päättämään alle 500 000 € hankintasopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Kevytkuorma-auto hankitaan Autokeskus Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan. Hankinnan kokonaishinta on 26.777,39 € euroa.

Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on tehty.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere