§ 21 Kiinteistötraktorien hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1575/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

21.2.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Yksikön päällikkö Timo Aaltonen, p. 040 749 8936, Kalustopäällikkö Jouni Kumanto, p. 0400 836 342, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infran kunnossapidon käytössä olevat heikkokuntoiset kiinteistötraktorit korvataan uusilla kiinteistötraktoreilla.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin nelipyörävetoisen kiinteistötraktorin. Tarjouspyyntö lähetettiin 12.02.2018 sähköpostilla Hankkija Oy:lle, Konekesko Oy:lle ja Oy J-Trading Ab:lle. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu. Vertailuperusteena oli halvin hinta. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 20.02.2018 klo 16.00 mennessä tarjouksen jättivät:

Hankkija Oy (0224545-6) hintaan 33 306,44 € (alv 0 %)

Konekesko Oy (1708589-9) hintaan 28 900,00 € (alv 0 %) 

OyJ-Trading Ab (04839235-6) hintaan 27 000,00 € (alv 0 %).

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Oy J-Trading Ab ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 54 000,00 € (alv 0 %) ja hankinta suoritetaan kuntarahoituksen rahoituksella.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Kaksi kiinteistötraktoria hankitaan Oy J-Trading Ab:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 54 000 € (alv 0 %).

Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hankinta suoritetaan rahoitusleasingillä.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere