§ 96 Kulunvalvonta- ja puomilaitteiston hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:5874/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

6.9.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Rakennusmestari Matti Pokkinen, p. 040 806 3199, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen kaupunki rakennutti uuden lumenvastaanottopaikan Ruskonperän vanhalle maanvastaanottoalueelle ja teki muutoksia Aarikkalan lumenvastaanottopaikan kulkuväyliin. Tampereen Infra vastaa lumenvastaanottopaikkojen toiminnan järjestämisestä.

Aarikkalan lumenvastaanottopaikalle tuli tarve hankkia uusi kulunvalvontalaitteisto ja Ruskonperän alueella käytetään vanhoja olemassa olevia puomilaitteita. Olemassa olevien vastaanottoalueiden kulunvalvontalaitteistot on hankittu Labkotec Oy:ltä, ja yhtenäisen toiminnan vuoksi uusi laitteisto on perusteltua hankkia samalta toimittajalta. Alueiden kulkuoikeuden määrittävät kulkukortit eivät toimi muiden laitetoimittajien laitteistojen kanssa ristiin.

Tampereen Infra pyysi tarjousta Labkotec Oy:ltä kulunvalvontalaitteesta ja kahdesta puomista.Tarjousta pyydettiin kohdekatselmuksen yhteydessä 21.8.2018.

Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely oli suorahankinta. Perusteena oli ainoa soveltuva ratkaisu. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. toimittajan luotettavaksi ja toimituskykyiseksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Labkotec Oy toimitti 27.8.2018 sähköpostilla kaksi vaihtoehtoista tarjousta, versio1 ja versio2. Tampereen Infra valitsi tarjouksista versio 1:n toimitussisältöä vastaavan kokonaisuuden. Hankinnan kokonaishinta on 26 730,00 € (alv 0%) ja hankinta suoritetaan kuntarahoituksen rahoituksella.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Kulunvalvonta- ja puomilaitteisto (versio 1) hankitaan Labkotec Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 26 730,00 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankinta suoritetaan rahoitusleasingillä.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere