§ 43 Maantiivistäjien ja muun vuokrakaluston hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:3062/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

23.4.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Petra Kurki, puh. 040 828 1420, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, p. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra Liikelaitos tarvitsee yksiköidensä tarpeisiin erilaisia vuokralaitteita, joita ei epäsäännöllisen käyttönsä vuoksi ole syytä hankkia liikelaitoksen omaan omistukseen. Hankinnan vuotuisen arvon arvioitiin jäävän alle 60.000,00 € (alv 0 %). Hankintasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin maantiivistäjiä ja muuta vuokrakalustoa. Tarjouspyyntö jaettiin kahteen osakokonaisuuteen; 1) maantiivistäjät ja 2) muut vuokralaitteet ja tarjoajilla oli halutessaan mahdollisuus tarjota vain yhtä valittua osakokonaisuutta tai molempia kokonaisuuksia.

Tarjouspyyntö lähetettiin 26.3.2018 sähköpostitse Mikarent Oy:lle, Renta Oy:lle, Hämeen Rakennuskone Oy:lle, Skanska Konevuokraukselle, Ramirent Finland Oy:lle ja Cramo Finland Oy:lle.

Kyseessä oli kynnysarvot alittava hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu.

Vertailu tehtiin osakokonaisuuksittain ja vertailuperusteena oli halvin hinta.

Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 13.4.2018 klo 12 mennessä tarjouksen jättivät:

Mikarent Oy (2422985-4) 66.695,00 € + 14.960,00 €

Renta Oy (2691908-2) 10.786,00 € + 14.180,00 €

Hämeen Rakennuskone Oy (0147835-6) 10.801,50 € + 9.990,00 €

Skanska Konevuokraus (1551669-1) 11.251,30 € + 8.259,40 €

Ramirent Finland Oy (2077956-8) 13.916,00 € + 18.329,20 €

Cramo Finland Oy (2088499-0) 8.768,00 € + 7.835,00 €.

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Cramo Finland Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä.

Hankinnan kokonaishinta neljältä sopimuskaudelta on 66.412.00 € (alv 0 %).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen.

Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Maanrakennuskoneet ja muu vuokrakalusto hankitaan Cramo Finland Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 66.412,00 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere