§ 18 Männynkuorikatteen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:1461/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

15.2.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Toimistoinsinööri Veijo Rannisto, puh. 0500 628 983, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin puisto- ja viheralueiden rakentamiseen soveltuvaa männynkuorikatetta mm. puiden ja pensaiden alustoille. Hankinnan arvo alittaa julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) mukaisen kansallisen kynnysarvon. Näin ollen kyseessä on pienhankinta ja hankintamenettely oli rajoitettu menettely pienhankinnassa.

Tarjouspyyntö lähetettiin 26.1.2018 sähköpostitse seuraaville yrityksille: JST Kierrätys ja ympäristöpalvelut Oy, Kekkilä Oy, Kuusisto Wood Oy ja L&T Biowatti Oy. Kyseessä oli pienhankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu. Vertailuperusteena oli halvin yksikköhinta €/m3. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 9.2.2018 klo 24.00 mennessä tarjouksen jättivät L&T Biowatti Oy 16,80 €/m3 (Y-tunnus 1477919-0), Kuusisto Wood Oy 16,90 €/m3 (Y-tunnus 2708904-4), Kekkilä Oy 17,77 €/m3 (Y-tunnus 0558734-9), JST Kierrätys ja ympäristöpalvelut Oy 19,70 €/m3 (Y-tunnus 2196994-5) ja. Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki L&T Biowatti Oy ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 16.800 € (alv 0 %) perustuu vuotuiseen kulutusarvioon 1000 m3, joka ei sido tilaajaa.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Männynkuorikatteet hankitaan L&T Biowatti Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 16 800 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere