§ 31 Männynkuorikatteen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:2589/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.4.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaavaa Petra Kurki, puh.040 828 1420, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh. 040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tampereen Infra tarvitsee rakentamispalveluiden toteuttamien viherkohteiden rakentamiseen männynkuorikatetta työkaudelle 2019.

Tampereen Infra kilpailutti tarjouspyynnössä rajoitetuin ehdoin puisto- ja viherrakentamiseen soveltuvaa männynkuorikatetta, jota voidaan käyttää mm. puiden ja pensaiden alustoilla. Tarjouspyynnössä määriteltiin, että katemateriaalin seassa ei saa olla maa-aineksia eikä muita sinne kuulumattomia aineksia.

Tarjouspyyntö lähetettiin 28.1.2019 sähköpostitse L&T Biowatti Oy:lle, Terrawise Oy:lle, Veljekset Kuusisto Oy:lle, JST Kuljetuspalvelut Oy:lle ja Kekkilä Oy:lle. Kyseessä oli kynnysarvot alittava hankinta. Hankintamenettely oli rajoitettu. Vertailuperusteena oli halvin hinta ja soveltuvimmat referenssit. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyyntöihin valitut toimittajat luotettaviksi ja toimituskykyisiksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Määräaikaan 8.2.2019 klo 15 mennessä tarjouksen jättivät L&T Biowatti Oy (1477919-0, 18,50€/m3), Terrawise Oy (0756091-6, 18,50€/m3) ja Kekkilä Oy (0558734-9, 19,68/m3). Hinnaltaan halvimmat tarjoukset tekivät Terrawise Oy sekä Biowatti Oy. Tarkempi erottelu tehtiin referenssien perusteella. Kattavampiin referensseihin ja aiempaan kokemukseen pohjautuen Terrawise Oy valittiin ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 18.500 € (alv 0 %).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Männynkuorikate hankitaan Terrawise Oy:n tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan kokonaishinta on 18.500,00 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere