§ 25 Merkintä- ja liikennemerkkikalvojen hankinta

Lataa  Kuuntele 

TRE:688/02.07.01/2018

Päätöspäivämäärä

16.3.2018

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Tuomi Logistiikka: Salla Pitkämäki, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankintavastaava Petra Kurki, p. 040 828 1420, etunimi.s.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen Infra Liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia Merkintä- ja liikennemerkkikalvoista. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja sopimuskautta on mahdollista jatkaa toistaiseksi voimassaolevalla optiokaudella.

Hankintamenettelynä oli hankintalain 32 §:n mukainen avoin menettely. Kyseessä oli kansallisen kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 23.1.2018 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintaa ei ollut jaettu osiin.

Tarjouksen jätti määräaikaan 16.2.2018 klo 12:00 mennessä:

Laatukilpi Oy (0184451-2)

Normiopaste Oy (FI21910126)

Vink Finland Oy (0112779-1)

Hankintalain 104 §:n mukaisesti hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu: Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin hinnaltaan halvin tarjous. Tarjousten vertailussa käytetty kokonaisvertailuhinta muodostettiin laskemalla yhteen kaikkien hintalomakkeella tarjottujen tuotteiden vertailtava hinta. Vertailtava hinta puolestaan muodostui rivikohtaisesti painottamalla tarjoajan syöttämä tuotekohtainen kappalehinta arvioidulla tilausmäärällä.

Hankintalain 105 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintayksikkö on tarkastanut valittavaksi esitetyn yrityksen soveltuvuuden ennen hankintapäätöstä. Valittavaksi Merkintä- ja liikennemerkkikalvojen toimittajaksi esitetty Vink Finland Oy (0112779-1) täyttää tarjouspyynnössä tarjoajien soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Vink Finland Oy:n tilaajavastuulain (1233/2006) 5 §:ssä mainitut selvitykset ja todistukset on tarkastettu Tuomi Logistiikan edustajan toimesta Tilaajavastuu.fi raportilta.

Sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Päätösesitys perusteluineen tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset ja muut hankintaa koskevat asiakirjat tulevat julkisiksi asianosaisille hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yleisesti julkisiksi tarjousasiakirjat tulevat, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Asiakirjoja säilytetään Tuomi Logistiikka Oy:n sähköisessä arkistossa.

Hankinnan valmistelijana toimi Petra Kurki ja Tuomi Logistiikan edustajana hankinnassa toimi hankinta-asiantuntija Salla Pitkämäki.

 

Päätös

Merkintä- ja liikennemerkkikalvot hankitaan Vink Finland Oy:ltä tarjouksen mukaiseen hintaan.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on sitoumuksetta n. 180 000 €. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun sopimus on allekirjoitettu.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös.

 

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Sakari Suominen

Organisaatiotieto

Tampere