§ 44 Metalliaitojen hankinta, option käyttöönotto

Lataa  Kuuntele 

TRE:4078/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

5.6.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankintavastaava Jutta Järvinen, puh.044 481 1394, etunimi.n.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hallintosihteeri Tytti Marttila, puh.040 801 6306, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Metallielementtiaitojen hankinnasta on tehty hankintapäätös 55 § 9.5.2017 sopimuskaudeksi 1.5.2017 -30.4.2018. Sopimus sisältää mahdollisuuden hankinnan jatkamiseen optiona ajalle 1.5.2018 - 30.4.2019 ja 1.5.2019 - 30.4.2020.

Tampereen Infra Liikelaitoksen tulisi käyttää metallielementtiaitojen hankintasopimuksen mukainen optio. Sopimuskausi olisi 05.06.2019 - 30.04.2020. Sopimusta jatkettaisiin entisin ehdoin.

Tampereen kaupungin hallintosäännön 25 §:n 13 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liiketoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden merkittävien hankkeiden ja niitä koskevien sopimusten hyväksymisestä.

Tampereen Infra Liikelaitoksen johtokunta on 27.9.2017 § 70 päättänyt, että toimitusjohtaja oikeutetaan päättämään alle 500 000 € hankintasopimusten hyväksymisestä.

Päätös

Metallielementtiaitojen 200 000 euroa (alv 0 %) hankintasopimusta jatketaan optiokaudella 5.6.2019 - 30.4.2020 Puomitek Oy.n (1025676-3) ja Teknoinfra Oy:n (0211017-4) kanssa. Sopimusta jatketaan entisin ehdoin.

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere