§ 65 Päätös hankinnan keskeyttämisestä koskien kuorma-autoa hiekoittimella, nosturilavalla ja aurausvarustuksella

Lataa  Kuuntele 

TRE:4341/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

3.9.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Hankinta-asiantuntija Ida Enqvist, puh. 044 481 1009, etunimi.sukunimi@tuomilogistiikka.fi

Lisätietoja päätöksestä

Hankintavastaava Mika Ilomäki, p. 040 164 7936, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen Infra liikelaitoksen toimeksiannosta tarjouksia koskien kuorma-auto hiekoittimella, nosturilavalla ja aurausvarustuksella.

Hankintamenettelynä on avoin menettely. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä tavaran hankinta. Hankinnasta lähetettiin hankintailmoitus julkaistavaksi HILMA-palvelussa 19.6.2019 ja tarjouspyyntö oli saatavilla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Tarjouspyynnön julkaisun jälkeen on käynyt ilmi, että 19.6.2019 julkaistu tarjouspyyntö rajoittaa kilpailua vähimmäisvaatimuksen osalta.

Hankinnan keskeyttämiselle on näin ollen todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaaranna tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Asiakirjojen julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 17 kohdan perusteella tarjousasiakirjat ovat salaisia siihen saakka, kunnes hankintayksikkö on tehnyt uuden hankintamenettelyn.

Päätös

Edellä mainituin perustein hankinta koskien kuorma-autoa hiekoittimella, nosturilavalla ja aurausvarustuksella esitetään keskeytettäväksi. 

Allekirjoitus

vt. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere