§ 4 Pintamaiden kuljetus ja vastaanotto

Lataa  Kuuntele 

TRE:517/02.07.01/2019

Päätöspäivämäärä

17.1.2019

Päätöksen tekijä

Toimitusjohtaja, Tampereen Infra Liikelaitos

Valmistelijan yhteystiedot

Työpäällikkö Kati Suhonen, puh. 044 486 3711, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Yksikön päällikkö Wille Siuko, p. 0500 631 439, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätöksen perustelut

Maanvastaanottopaikkoja on Tampereen alueella erittäin vähän ja Lahdesjärven alueen kannalta järkevän matkan etäisyydellä ei ole maanvastaanottopaikkaa, johon alueen kaikki pintamaat mahtuisi. Näin ollen alueen pintamaiden vastaanotolle on haettu erilaisia ratkaisuita. Toivosen Sora Oy:n tarjoama maan vastaanoton yksikköhinta kuljetuksineen on 7€/m3itd (maiden vastaanotto 3,5 €/m3itd+kuljetus 3,5 €/m3itd). Tämä on edullisempi kuin alueen muissa paikoissa ja laskennallisesti lähimpään maanvastaanottopaikkaan ajetut pintamaat vastaanottomaksuineen tulee Tampereen Infralle kalliimmaksi kuin tämä tarjottu vaihtoehto. Lisäksi on epävarmaa, kuinka kauan lähimmälle maiden vastaanottopaikalle maita saa ajaa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta. Hankintamenettely on suorahankinta, koska maiden vastaanottopaikoista on pulaa Tampereen alueella. Tampereen Infra on arvioinut ja todennut ko. tarjouspyynnön antaneen toimittajan luotettavaksi ja toimituskykyiseksi suorittamaan kyseinen hankinta.

Toivosen Sora Oy (Y-tunnus 2557367-3) jätti tarjouksen 10.1.2019 seuraavilla yksikköhinnoilla: maiden vastaanotto3,5 €/m3itd ja maiden kuljetus vastaanottopaikalle 3,5€/m3itd. Hankinnan kokonaishinta-arvio on 49 700 € (alv 0 %).

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Päätös

Lahdesjärven eteläosan kaava-alueen pintamaiden kuljetus ja vastaanotto, pinta-alaltaan 35 500 m2 tontin osalta, hankitaan Toivosen Sora Oy:ltä tarjouksen mukaisin yksikköhinnoin.

Hankinnan kokonaishinta-arvio on 49 700 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen kaupunkia vasta, kun tilaus on tehty.

Allekirjoitus

Vs. toimitusjohtaja Sanna-Leena Puntola

Organisaatiotieto

Tampere